13. 5. 2013

Změna přístupu Skliku ke smazaným datům bez statistik

Vážení inzerenti,

dovolujeme si vás informovat, že ve středu 15.5.2013 dojde ke změně chování systému v případě smazaných dat. Nově bude systém tato data automaticky a pravidelně odstraňovat z inzerentských účtů Skliku. Mazána budou pouze data bez jakýchkoliv statistik. To znamená, že v době své aktivity nenasbírala ani jedno zobrazení.

Pokud kampaň, sestava, inzerát, klíčové slovo nebo umístění bez statistik bude ve stavu “Smazané” bez přerušení déle než 6 měsíců, bude nenávratně odstraněno z vašeho účtu. Smazané kampaně a sestavy budou odstraňovány bez ohledu na stav inzerátů, klíčových slov a umístění v nich uložených.

Před touto změnou bychom vás chtěli poprosit o kontrolu vašeho Sklik účtu, zda nejsou mezi smazanými kampaněmi, sestavami, inzeráty, klíčovými slovy nebo umístěními položky, které jsou pro vaši inzerci do budoucna důležité. V takovém případě doporučujeme změnit jejich stav na “Pozastavené” či “Aktivní”.

Tato změna se nikterak nedotkne vámi smazaných dat se statistikami. Bude tedy možné se vždy dostat k potřebným statistikám a případně danou položku obnovit do aktivního stavu.

Cílem této změny je vyčištění databáze a zrychlení systému pro všechny uživatele.

Děkujeme za pochopení.

Za celý tým Skliku Tomáš Richter