Přejít na obsah

(Stránka 2)Ilegální obsah na internetu

20. září 2017

Evropská komise slíbila, že dne 27. září 2017 odhalí detailnější pravidla pro stahování ilegálního obsahu z internetových stránek. Očekává se tak doplnění již 17 let platné evropské směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/EC). Tomuto tématu se ale už nyní věnují někteří představitelé evropských zemí na zasedání Valného shromáždění OSN. Velká Británie, Francie, Itálie, s podporou Německa tlačí v New …


Autorská práva „ad absurdum“

12. září 2017

Již téměř 2 roky se v USA řeší spor mezi fotografem a organizací PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), která zastupuje indonéského makaka o autorská práva nad selfie fotografií opice. Organizace PETA tak rozpoutala debatu nad tím, zda zvíře může být nositelem autorských práv, či nikoliv. Soud nyní dospěl k finálnímu rozhodnutí a autorská práva …


Právo být zapomenut ve francouzském provedení

5. září 2017

Od zlomového Evropského soudního dvora ve věci „Costeja“ (C-131/12) uběhlo již více jak 3 roky. Výsledkem je povinnost vyhledávačů mazat nahlášený obsah, jež je dle názoru uživatele v rozporu s jeho osobními právy, vyjadřuje prokázanou nepravdu, nebo zobrazuje-li citlivá data. Vyhledávače jako Google či Seznam začaly v souladu s požadavky ESD řešit jednotlivé žádosti. Francouzský úřad pro ochranu osobních …


Verze autorského práva podle estonského předsednictví

1. září 2017

Tento týden unikl ze štábu estonského předsednictví revidovaný návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Kompromisní znění obsahuje pro články 1, 2, 10 až 16. Pro v tuto chvíli nejkontroverznější čl. 11 a 13 nabízí dokonce dvě možné varianty. Pravdou však zůstává, že prozatím se pozitivních ohlasů nedočkal.


Hazard na Slovensku – trochu jiný příběh

17. srpna 2017

Od 1. ledna 2017 platí na Slovensku novela hazardního zákona, která stejně jako v České republice zavádí přísná pravidla potírání nelegálního hazardu. V mnohém se ale od toho českého liší. Dozorovým orgánem není ministerstvo financí či celní správa, ale Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (srovnatelné s naší Finanční správou ČR, dále jen „FR SK“). To také spravuje seznam zakázaných …


Privacy Shield v ohrožení

Je tomu skoro již rok, co projekt Privacy Shield, respektive dohoda zaštiťující ochranu osobních údajů při přenosu dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy, vešla v platnost. Nyní ji čeká revize a pravděpodobně i boj o další přežití, neboť americká administrativa současného prezidenta Trumpa se zatím k jejímu plnění staví velmi skepticky. Obavy projevil i Giovanni Buttarelli …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí