Přejít na obsah

Autor:

(Stránka 2)Zboží.cz představuje nové hodnocení e-shopů

22. září 2017

Na Zboží.cz mají zákazníci příležitost e-shopům říct, jak jsou s nimi spokojeni. Zákazníci nyní hodnotí nejen celkovou spokojenost s nákupem, ale také servis samotný a zejména to, zda jsou v konkrétním obchodě ochotni nakoupit opakovaně. Výsledné hodnocení pak představuje poměr mezi spokojenými a nespokojenými zákazníky. „Pokud tedy devět z deseti zákazníků bude s nákupem spokojeno, je výsledné hodnocení pro …


Vyladěné kategorie na Zboží.cz v září

18. září 2017

Na Zboží.cz jsme se během letních prázdnin věnovali ladění dalších kategorií. Na začátku školního roku vám přinášíme aktuální seznam těch, které jsme prošli, zkontrolovali a upravili.


Zboží.cz představuje nové reklamní formáty

4. července 2017

Poprvé od redesignu v roce 2014 budou moci e-shopy na Zboží.cz inzerovat prostřednictvím bannerů. Připraveny jsou dva formáty – pro desktopy a pro mobilní zařízení. Z dosavadních testů vyplývá, že zde mobilní formáty mají nejlepší CTR ze všech čistě mobilních formátů. V obou případech je možné cílit behaviorálně.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí