Go to contents

Advertising

(Page 2)Do you want to know how to boost your brand? Here are some tips

Veronika Geltner 25. August 2021

Last year, e-shops literally grew like mushrooms after the rain and, since then, online businesses have been experiencing golden times. Marketers who previously did not have online stores realized that this would be the only reliable sales channel for a long time. How can you successfully stay in business, even post-covid, and draw attention to …


3 strategies for more effective advertising on the Sklik content network

18. August 2021

Are you really making the most of the Sklik content network? We’ve made an infographic for you with 3 strategies for improving your campaign’s effectiveness beyond all expectations! We present these tips for maximizing profits, increasing profitability and broadening the reach of your advertising.  The tips reflect the most common recommendations of our specialists and …


Improve your brand awareness through brand campaigns

Veronika Geltner 12. August 2021

Want to increase your brand awareness? Try brand campaigns! These are the ideal way to tell your story to potential and existing customers and differentiate yourself from the competition.  Brand campaigns differ from performance campaigns in that they require consistent and long-term work across different advertising channels, a suitable creative concept and detailed evaluation. But …


Filtering reports by campaign type

In addition to the existing options for selecting campaigns for the statistical report – by activity or a specific campaign – we have added the option of filtering campaigns by their type. For example, you can now set up an automatic report for all campaigns of the search type. This will also include all your …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí