Go to contents

#Sklik

(Page 2)Top 5 + 1 new Sklik features introduced in 2020

16. March 2021

The year 2020 was atypical in so many ways, and advertisers in many industries faced unprecedented challenges. We want to take a brief look back and recap the most important innovations of the year. Are you making the most of all the new possibilities? What do we regard the most useful innovation Sklik introduced in …


New Sklik targeting – try it!

11. March 2021

Recently we announced the addition of new targetable interests in RTB. Sklik couldn’t be left behind, and on 11 January 2021 it debuted a revamped tree for interest-based targeting. What has changed?


Better performance data through impression measurement

6. August 2020

We have been working on the transparency and openness of our advertising systems for a long time, and Sklik is no exception. This time, we’ve improved the ability to measure ads on the content network using external tracking systems. How does it work and how can it help you?


Case study: the Dynamic banner as a source of sales

28. May 2020

The Dynamic banner is a great format for reaching new customers, as we’ve previously described. Now we decided to test this hypothesis in practise with our client Zahradnictví Kruh. And what did we discover? We can reveal that there has been an increase in the conversion rate and a decrease in the cost and turnover …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí