Go to contents

#Sklik

(Page 2)Better performance data through impression measurement

6. August 2020

We have been working on the transparency and openness of our advertising systems for a long time, and Sklik is no exception. This time, we’ve improved the ability to measure ads on the content network using external tracking systems. How does it work and how can it help you?


Case study: the Dynamic banner as a source of sales

28. May 2020

The Dynamic banner is a great format for reaching new customers, as we’ve previously described. Now we decided to test this hypothesis in practise with our client Zahradnictví Kruh. And what did we discover? We can reveal that there has been an increase in the conversion rate and a decrease in the cost and turnover …


Sklik Challenge: 3 hacks to make working with Sklik easier

20. February 2020

Taste Sun, another winner of the Sklik Challenge for Certified Agencies, shared with us its winning tips for working with Sklik. Let’s take a look at their recommendations how to work with the content and search network. Eliminate low quality visits from retargeting With retargeting lists, you reach users on the content network who fall …


Branding – the right format if you want to be seen

Veronika Geltner 31. October 2019

Last summer, we introduced a must-have Branding format to your portfolio. Let’s recall its benefits and how to set it up to deliver the best performance Branding is essentially a large banner that envelops website content. Thanks to its dimensions of 2000 × 1400 px, it is the largest and thus the most unmissable of …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí