Programmatik

Opak přímého nákupu reklamy. Je to automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Tyto systémy dokáží vyhodnotit mnoho dostupných údajů a v kombinaci s vlastnostmi konkrétních uživatelů doporučí vhodný moment nákupu. Programmatik se často používá jako synonymum k RTB, ale jde o širší pojem. Reklamní plocha je v rámci něj nabídnuta do otevřené aukce, které se může zúčastnit kdokoli na světě. Přesněji ten, kdo za zobrazení nebo klik nabídne nejvíce peněz. Programmatik umožňuje inzerentům snadněji nakoupit reklamní plochy a současně zacílit na publikum, kterému bude reklama zobrazena, a zároveň dává možnost vlastníkům médií jednoduše prodávat svůj reklamní prostor. Reklama cílí nejen na servery, ale především na konkrétní uživatele a přesnou lokalitu. Sklik i RTB jsou formy programatického nákupu. Hlavní rozdíl, který odlišuje RTB od PPC platforem je pokročilá funkcionalita a otevřenost celého ekosystému.