Přejít na obsah

#Firmy.cz

(Stránka 2)Jaké prvky vašeho profilu mohou oslovit více zákazníků nejen na Firmy.cz?

17. prosince 2020

Co by nemělo chybět ve vašem firemním profilu, abyste oslovili více zákazníků? V následujícím článku vás provedeme prvky, které mají významný vliv na klikanost profilu a zaujetí zákazníka, který se právě rozhoduje nad výběrem vhodné firmy. Nepodceňujte vzhled vašeho firemního profilu, je to vaše vizitka nejen na řadě služeb Seznam.cz, které měsíčně oslovují milióny uživatelů, ale …


Případové studie: Úspěšné kampaně našich klientů v období pandemie koronaviru

4. května 2020

V době, kdy jsou všude kolem nás opatření proti šíření nákazy COVID-19, jsou lidé více doma a tím pádem i více na internetu. Nadále hledají své oblíbené služby nebo produkty, některé jsou vyhledávané dokonce více. Pojďme se podívat, jaké dopady mají zavedená opatření na kampaně klientů, kteří i v době nouzového stavu využívají službu Seznam …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí