Přejít na obsah

#Případové studie

(Stránka 2)Případová studie: MujKoberec.cz: Testování videoreklamy a nových metrik

26. října 2020

Ptáte se, jak zaujmout? Odpověď zní: videoreklamou. Právě video jsme v naší agentuře PLACEMENT.cz testovali u našeho dlouhodobého klienta MujKoberec.cz. K nativním obsahovým formátům jsme tak přidali novinku, která měla oslovit nové zákazníky. V rámci beta testu jsme také získali přístup k doposud nezveřejněným metrikám. Pojďme se společně podívat na zajímavé výsledky, ke kterým jsme …


Porovnání Seznam prostoru a trhu

25. června 2020

V kampaních, které spravujeme pro klienta Fortuna, využíváme inventory různých publisherů. To je v našem případě výjimečný přístup, který pro nás má jeden důležitý přínos – možnost srovnat inzertní prostor Seznamu s inventory jiných publisherů, zejména těch, u kterých také nakupujeme prostor pomocí privátních dealů (CPEx,Economia, CNC a R2B2). Pojďme se podívat, jak si Seznam …


Případová studie: Dynamický banner jako zdroj prodeje

28. května 2020

Že je Dynamický banner skvělý formát sloužící pro oslovení nových zákazníků, jsme už v minulosti psali. Teď jsme se spolu s klientem Zahradnictví Kruh rozhodli otestovat tuto hypotézu v praxi. A jak to dopadlo? Prozradíme, že došlo k nárůstu konverzního poměru a snížení PNO. Přečtěte si podrobné výsledky i doporučení, jak i vy můžete efektivně …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí