Přejít na obsah

#Programatická reklama

(Stránka 2)Michael Štádler (Adform): Třetí a čtvrtý kvartál ukáží, jak hluboký dopad bude mít globální krize

Veronika Geltner 19. června 2020

Michael Štádler se do technologické společnosti Adform dostal v roce 2013. Od loňského ledna zastává funkci jednatele české pobočky a současně je také country manažerem pro Českou republiku a Slovensko. Martin Jandora si s ním v dalším díle podcastu Nejen o reklamě povídal o tom, jak se pracuje v globální firmě s centrálou v Litvě, o nových technologických …


Přinášíme nová data pro RTB

16. června 2020

V průběhu minulého roku jsme pracovali na projektu vytvoření nového stromu zájmů, jehož cílem bylo zkvalitnění a rozšíření behaviorálního cílení na dlouhodobé zájmy v RTB. Nově přidané i stávající zájmy jsme testovali s vybranými klienty v průběhu letošního jara. A nyní jsou již dostupné také ve vašem DSP.


Ondřej Kutiš (Adexpres): Propojení RTB a PPC týmů má smysl

Michaela Svobodová 21. května 2020

Ondřej Kutiš v agentuře Adexpres začínal před 8 lety jako specialista na online a programatické kampaně. Dnes je ředitelem týmu Programmatic a Technology a vede tým 37 lidí. V dalším díle podcastu Nejen o reklamě s Martinem Jandorou rozebrali různé aktuální trendy a buzzwordy, ale i témata spojena s vedením lidí, fungování agentury nebo tím, …


Marie Kaisrová (Taste): Většina klientů pořád neví, co je RTB

Michaela Svobodová 7. května 2020

Marie Kaisrová je senior specialistka RTB v agentuře Taste. V agentuře má na starosti nejen samotné nastavování RTB kampaní, ale i osvětu mezi klienty, prezentování výsledků kampaní a jednání s vydavateli, u kterých se její kampaně publikují. Čím je RTB reklama specifická ve srovnání s jinými typy online reklamy a kam se ubírá vývoj programatické …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí