Přejít na obsah

#Programatická reklama

(Stránka 3)Marie Kaisrová (Taste): Většina klientů pořád neví, co je RTB

Michaela Svobodová 7. května 2020

Marie Kaisrová je senior specialistka RTB v agentuře Taste. V agentuře má na starosti nejen samotné nastavování RTB kampaní, ale i osvětu mezi klienty, prezentování výsledků kampaní a jednání s vydavateli, u kterých se její kampaně publikují. Čím je RTB reklama specifická ve srovnání s jinými typy online reklamy a kam se ubírá vývoj programatické …


Jakub Novotný: Seznam.cz je v cílené reklamě průkopníkem

Michaela Svobodová 23. dubna 2020

Jakub Novotný v Seznamu řeší zejména cílenou reklamu v systémech Sklik, RTB a garantovaném prodeji. Má na starost však i stále aktuálnější agendu související se sběrem souhlasů uživatelů internetových stránek. V rozhovoru s Martinem Jandorou Jakub nastíní i problematiku blokování cookies třetích stran a jaká vidí možná řešení tohoto problému.


Martin Lohner: Bez pokročilé automatizace se v Seznamu do budoucna neobejdeme

Seznam.cz Vyhledávání je jedním z 6 vyhledávačů na světě, který dokáže konkurovat Googlu. Do další epizody podcastu jsme si pozvali jednoho z produktových manažerů Seznamu, který se věnuje primárně výdeji reklamy do Vyhledávací sítě Skliku. Martin Lohner v rozhovoru s Martinem Jandorou prozradí, jakým výzvám čelí jeho tým nebo jak je náročné snažit se udržet …


Ondřej Krišica: Programatická reklama nikdy zcela nenahradí přímý prodej

Michaela Svobodová 10. března 2020

Certifikovaná agentura Skliku H1.cz už tradičně uspořádala svoji akci pro marketingové profesionály a nadšence – Poslední středa. Na únorovém setkání promluvili o trendech pro rok 2020 zástupci H1, Google, Facebooku a také ředitel divize Reklamy Seznam.cz  Ondřej Krišica. O čem Ondřej ve svém příspěvku mluvil se můžete dočíst v tomto článku. 

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí