Přejít na obsah

#RTB

(Stránka 3)Popisky k novému stromu zájmů

9. září 2020

Na začátku léta jsme v RTB přešli na nový stroj zájmů, jehož cílem bylo zkvalitnění a rozšíření behaviorálního cílení na dlouhodobé zájmy v RTB. Strom zájmů bude použit také pro cílenou reklamu v ostatních výdejových kanálech jako je Sklik a Display. Pro lepší orientaci jsme připravili dokument, který každý zájem představí a popíše.


Vylepšili jsme cílení na zájmové vertikály

4. září 2020

Těší nás, že v kampaních využíváte cílení na zájmové vertikály. Tato cílení si vedou nadmíru dobře a dlouhodobě produkují skvělé obchodní výsledky. U většiny vertikál dosahujeme mimořádně nadprůměrných CTR a vidíme i nárůst počtu klientských kampaní, kde se tento typ cílení využívá. Proto jsme se rozhodli tyto vertikály ještě zpřesnit a nabídnout více zájmových témat. 


Nativní reklama se vrací do RTB

31. července 2020

Během loňského roku jsme v Seznam RTB postupně utlumili Nativní reklamu, aby se mohla vrátit lepší než kdy dřív – jako pravý a nefalšovaný True Native. A netrpělivě očekávaný comeback je tady!

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí