Přejít na obsah

#Seznam Partner

(Stránka 2)Seznam Partner do nového roku vstupuje s vylepšeným webem

11. ledna 2021

I dobré věci je stále třeba vylepšovat, proto jsme se pustili do optimalizace webových stránek a přidali navíc spoustu nových informací a zlepšení. Těšit se můžete třeba na přehlednější uspořádání nebo na případové studie. Pojďme se podívat, co vše je nového.


Služba Newsfeed upravuje svá pravidla

9. prosince 2020

Služba Seznam Newsfeed se během doby svého fungování proměnila v jednoho z největších distributorů redakčního obsahu pro uživatele na českém internetu. Díky doporučování nabízí uživatelům obsah, který je pro ně nejvhodnější, a tím pádem nejatraktivnější.


Přecházíme na Seznam SSP

3. listopadu 2020

Nedávno spuštěný reklamní systém Seznam SSP zajišťuje prodej nabízených reklamních prostor na straně publishera. Je to systém pro vytváření reklamních zón, generování reklamních kódů a vykreslení reklamy do inzertních pozic. Reklamní trh se neustále vyvíjí a je třeba reflektovat jeho změny. Proto jsme v novém reklamním systému připravili několik vylepšení, které vám práci s ním …


Mobilní „branding“ přichází s novými pravidly

3. září 2020

Nepřehlédnutelný pop-up formát si získal vaši přízeň a nebojíte se  jej využít. Aby pro vás práce s touto reklamní plochou byla ještě snadnější a srozumitelnější, připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších informací a pravidel používání.


Video: Seznam.cz vám pomůže se zpracováním osobních údajů

Pokud provozujete webové stránky a sbíráte osobní údaje o svých uživatelích, ať už v rámci webu, e-shopu nebo pomocí třetích stran a jejich nástrojů, je od roku 2018 potřeba dodržovat pravidla pro zpracování údajů. Nově přecházíme na nový tržní standard TCF 2.0 (Transparency and Consent Framework), díky kterému bude sběr souhlasů ještě jednodušší.


Případová studie: Zvyšte počet zhlédnutých stránek a své výnosy díky Seznam Doporučuje

9. července 2020

Seznam Doporučuje je služba, díky které mohou partneři na svém webu využít doporučovací technologii pro personalizaci obsahu, která nyní úspěšně funguje zejména na domovské stránce Seznam.cz. Cílem služby je pomocí doporučovacího boxíku zlepšit lidem zážitek při čtení webů díky relevantnějšímu obsahu, který reflektuje jejich zájmy. Našim partnerům služba zvyšuje počet zhlédnutých stránek, a tím přináší …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí