Přejít na obsah

#Výzkum

(Stránka 2)Nová relevance hledání v obrázcích

9. března 2017

Připravujeme novou relevanci pro obrázky.cz, která je nově postavená na zpracování obrazových dat neuronovými sítěmi. Nyní je jedinečná možnost porovnat starou a novou relevanci hledání vedle sebe, protože obě verze jsou veřejně dostupné. Předpokládáme, že tento stav nebude trvat dlouho, tak test neodkládejte. Stará verze: https://www.obrazky.cz/?q=oslo Nová verze: https://beta.obrazky.cz/?q=oslo Pokud narazíte na dotaz, který je …


Detekcia porna z obrázkov

22. dubna 2016

Jednou z dôležitých častí vyhľadávania na internete je detekcia a následné filtrovanie explicitného obsahu. Jedná sa o pomerne komplexný problém zložený z rôznych podproblémov. Jedným z takýchto podproblémov je aj detekcia porna na obrázku. Práve na tento podroblém sme sa nedávno v Sezname zamerali. Zadanie bolo jednoduché – porno detektor dostal obrázok a mal určiť …


Pochopení dotazu a podobné fráze v dotazech

20. dubna 2016

V Seznamu dostáváme od uživatelů spoustu dotazů a snažíme se na ně najít co nejlepší odpověď. Nedávno se nám podařilo vymyslet nový způsob, jakým měřit podobnost frází v dotazu. Umožňuje nám například zjistit, že v dotazu „muži v naději tento pátek“ se uživatel ptá na film „muži v naději“, aniž bychom frázi „muži v naději“ měli předem v nějaké …


Jak vysvětlujeme složité modely (třeba relevanci)

23. února 2016

Vyvinuli jsme interní nástroj pro srozumitelné vysvětlení složitějších modelů strojového učení a nasadili ho mimo jiné i na náš model pro výpočet relevance. Nyní dokážeme jednoduššeji interpretovat složité SEO metriky pro interní potřeby. V tomto teoretickém článku vysvětlíme princip našeho nástroje inspirovaného [Strumbelj.2010] a [Strumbelj.2014] právě na příkladu modelu relevance. Za výběrem podobného dokumentu pro …


Schůzka naslepo sjednaná přes internet? Více jak 40 % dětí by na ní šlo

15. července 2014

Celkem 40 % dětí by na výzvu k osobnímu setkání od neznámého člověka, kterého považují za kamaráda z internetu, odpovědělo kladně. Jde o 4% meziroční nárůst. Z dětí, které by se o svém „rande naslepo“ svěřily, by 55 % šlo za svým kamarádem či sourozencem a jen ve 42 % případů za svými rodiči. Vyplývá to z dosud největšího …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí