Přejít na obsah

#Výzkum

(Stránka 3)Deep Learning: budoucnost strojového učení?

9. ledna 2013

Rok 2012 je za námi a s přechodem na nový rok přišlo i hodnocení toho předešlého. Média byla plná ohlédnutí za politickými a společenskými událostmi, ale doposud jsem v českém prostředí nezaznamenal žádnou retrospektivu z oblasti umělé inteligence a strojového učení. Přitom je toho tolik nového! Bezesporu jedním z nejdiskutovanějších témat umělé inteligence roku 2012 …


Sémantická analýza textů (7)

14. února 2012

V dnešním dílu seriálu o sémantické analýze textů, který je posledním v řadě, využijeme znalostí z předchozích dílů a ukážeme si několik praktických příkladů aplikací, ve kterých lze úspěšně reprezentace významu pomocí vektoru témat využít.


Sémantická analýza textů (6)

22. prosince 2011

Tématem dnešního dílu seriálu je další metoda pravděpodobnostní sémantické analýzy textů, která se jmenuje Latentní Dirichletova alokace.  Jedná se o jednu z nejpokročilejších, a v současnosti zřejmě vůbec nejpoužívanější, metodu identifikace skrytých témat v textech.


Sémantická analýza textů (5)

4. prosince 2011

V dnešním dílu seriálu si představíme další automatickou metodu pro identifikaci témat dokumentů. Tato metoda je založená na pravděpodobnostním přístupu a nese název Probabilistic Latent Semantic Analysis.


Sémantická analýza textů (4)

17. října 2011

Dnešní díl seriálu naváže na předchozí motivační články a bude jako první z řady celý o sémantické analýze. Technika, kterou si dnes představíme se nazývá latentní sémantická analýza.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí