Přejít na obsah

#Výzkum

(Stránka 4)Sémantická analýza textů (1)

30. srpna 2011

Tímto úvodním textem bych rád započal sérii článků, které se budou zabývat sémantickou analýzou textů, a to nejen v kontextu fulltextového vyhledávání. Sémantickou analýzou zde rozumím identifikaci témat (topiců) textových dokumentů,  formální reprezentaci těchto témat a určení tématické podobnosti dvou nebo více dokumentů. Tématem můžeme rozumět např. počasí, sport, cestování apod., často se ale stává, …


Jak uživatelé prohlížejí výsledky

9. července 2009

Z jednoho výzkumu nám vyšly zajímavé obrázky a řekli jsme si, že jich sem pár pro ilustraci dáme. Možná jste již slyšeli o tzv. click trackingu. To je metoda při které se zaznamenávají jednotlivá kliknutí návštěvníků stránek a z nich se pak usuzuje na atraktivitu toho kterého odkazu, obrázku a podobně. Jak ale rozpoznat, co …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí