Přejít na obsah

#Zboží.cz

(Stránka 2)Zboží.cz upravuje pro rok 2021 cenu prokliku

15. ledna 2021

Pro cenový srovnávač Zboží.cz budeme od 1. února 2021 upravovat minimální cenu prokliku (CPC). Stále zohledňujeme prodejní cenu vaší nabídky a držíme maximální jednoduchost ceníku. Stejně jako v minulých letech je minimální CPC stejná napříč kategoriemi.


Nové kategorie a parametry na Zboží.cz od ledna 2021

5. ledna 2021

Nedávno jsme vám přiblížili výhody uvedených kategorií a parametrů u vašich nabídek. Po prvním souhrnu novinek navazující na toto téma vám opět přinášíme přehled nově založených kategorií a parametrů a dalších změn, ke kterým došlo během posledních měsíců minulého roku. Založili jsme 1 novou kategorii a desítky parametrů upravili a přidali.


Nové kategorie a parametry na Zboží.cz

2. prosince 2020

Nedávno jsme vám přiblížili výhody uvedených kategorií a parametrů u vašich nabídek. A abyste věděli, jaké jsou v tomto směru u nás novinky, přinášíme vám přehled nově založených kategorií a parametrů a dalších změn, ke kterým došlo na začátku podzimu. Založili jsme 6 nových kategorií a přidány či upraveny jsou desítky parametrů.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí