Go to contents

#Press releaseSeznam.cz has extended its Board of Directors to five members

Aneta Kapuciánová 1. July 2022

Matěj Hušek and Ondřej Krišica have extended the Board of Directors of the company Seznam.cz. As of 1 July, the Board will consist of five members who will rotate in the position of chairman. Matěj Hušek and Ondřej Krišica were holding position of directors at Seznam. Their transfer to the top management of the Company …


Czechs excel in a foreign native advertising competition. Seznam Brand Studio is the best in the world

Kristýna Hořovská 11. March 2022

This year, the domestic Seznam Brand Studio impressed the international jury of the Native Advertising Awards with its campaigns to such an extent that they awarded it the best ever major native advertising studio in the world among the foreign competitors comprising large media houses. The jury also awarded the work of the domestic studio …


Seznam.cz opens a new branch office in Bratislava. Mainly software developers will be employed there

Aneta Kapuciánová 22. February 2022

Company Seznam.cz, Czech internet No. 1, will open its eleventh branch office in spring this year. It will be located in Bratislava and primarily employees in opened software developer and programmer job positions will be working there. “We constantly search for experts for our services across all industries. The local market shows big interest namely …


Seznam.cz cooperates with the company Cyclomedia. It will offer panoramic photographs in a significantly better quality, in particular not only in the application Mapy.cz

Petra Dvořáková 28. April 2021

Seznam.cz concluded an agreement on long-term cooperation with the Netherlands company Cyclomedia which is the world leader in the field of collecting and processing the road network image data. Thus, the Czech internet No. 1 will start offering the panoramic views in the best possible quality already in the summer, in particular not only in …


Seznam.cz increased its revenues to CZK 4.69 billion in 2019

Aneta Kapuciánová 23. June 2020

Company Seznam.cz, Czech internet No. 1, increased its revenues by 4.7% year-on-year to CZK 4.69 billion. The company generated the income before tax in the amount of CZK 1.4 billion last year and maintained the profitability at the level 30%. Advertising system Sklik contributed most to the year-on-year growth of revenues, it was showing the …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí