Free flow of non-personal data

5. October 2017

13. září 2017 představila Evropská komise dlouho očekáváné nařízení o volném toku neosobních dat (COM 2017 495 final – Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union). Tento dokument tak doplňuje komplexní balík tří důležitých evropských nařízení, a to GDPR, E-privacy a Free flow of non-personal data. Část trhu tuto poslední aktivitu EK vítá, jiní ji kritizují za široký záběr, či technickou neproveditelnost portability neosobních dat. Dokument nyní čeká cesta legislativním procesem jak na evropské, tak i na české straně, kde již Úřad vlády začal jednat s příslušnými odbornými partnery.

Nařízení má za cíl ovlivnit 3 důležité oblasti. Uvolnit pohyb neosobních údajů přes státní hranice, umožnit regulatorním orgánům dostat se k příslušným datům bez ohledu na jejich umístění a vypracovat kodexy chování, jež by umožnily lepší přenositelnost neosobních dat z cloudů do vlastních informačních systémů a zpět. EK si od toho slibuje zvýšení hodnoty evropské datové ekonomiky na 4 % HDP v roce 2020.

Podnikům by nová pravidla měla přinést větší právní jistotu, harmonizaci v oblasti uchovávání a zpracovávání údajů, což povede i ke konkurenceschopnému evropskému trhu cloud computingu. Uživatelé by tím měli získat nižší ceny za skladování a zpracování dat. Nové opatření je doplňkem již představeného nařízení o ochraně osobních údajů a připravovaného nařízení o soukromí a elektronických komunikací.

Společnost Seznam.cz všeobecně výše uvedené nařízení vítá, obává se však některých neurčitých definic, či samotné technické proveditelnosti přenositelnosti neosobních dat. Upozorňujeme obzvláště na výjimku pro členské státy, která by volný tok neosobních dat mohla ohrozit na základě tzv. veřejné bezpečnosti. Obáváme se taktéž širokého pojetí definice „neosobních dat“, které je myšleno ve smyslu, co není osobní, je neosobní údaj. EK i zvláštním způsobem zachází s představou o vytvoření unijních kodexů chování k samotné přenositelnosti. Ty by měly být přímo v režii konkrétních firem, ale EK si vyhrazuje právo kodexy po určité době vyhodnotit a zvážit další postup, který by mohl být i legislativního rázu.

Komentáře společnosti Seznam.cz k danému tématu jsou přílohou tohoto článku a slouží jako oficiální stanovisko pro příslušné úřady a instituce. Vývoj dokumentu bude společnost Seznam.cz bedlivě sledovat.

Nařízení Free flow of data: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/10/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.pdf

Komentář Seznam.cz: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRl3mvH4OS_76cOA