Go to contents

Aneta Kapuciánová

PR Manager & Spokesperson

(Page 2)Companies Seznam.cz, Microsoft, Google, Lilo and Verizon Media joined their forces concerning the discussed Digital Services Act

Aneta Kapuciánová 1. July 2021

In the end of May this year, IMCO Committee of the European Parliament introduced a set of amending proposals concerning the prepared Digital Services Act (DSA); the draft Act was introduced by the European Commission in December 2020. Although the company Seznam.cz supports evolution of the current legal framework through the introduced legislative draft DSA, …


Seznam.cz cooperates with the company Cyclomedia. It will offer panoramic photographs in a significantly better quality, in particular not only in the application Mapy.cz

Aneta Kapuciánová 28. April 2021

Seznam.cz concluded an agreement on long-term cooperation with the Netherlands company Cyclomedia which is the world leader in the field of collecting and processing the road network image data. Thus, the Czech internet No. 1 will start offering the panoramic views in the best possible quality already in the summer, in particular not only in …


Czech Seznam.cz sends over CZK 9 billion bill to Google as a damage compensation claim

Aneta Kapuciánová 10. December 2020

Czech #1 online platform Seznam.cz requests CZK 9.072 billion from Google as a compensation for damage caused as a result of restricted competition in general internet search. This is a result of Google’s abuse of its dominant position on the Czech market with licensed operating systems and application stores for smart devices equipped with Android …


Seznam.cz increased its revenues to CZK 4.69 billion in 2019

Aneta Kapuciánová 23. June 2020

Company Seznam.cz, Czech internet No. 1, increased its revenues by 4.7% year-on-year to CZK 4.69 billion. The company generated the income before tax in the amount of CZK 1.4 billion last year and maintained the profitability at the level 30%. Advertising system Sklik contributed most to the year-on-year growth of revenues, it was showing the …


Seznam’s Sales Department will be divided. Tomáš Búřil (42) and Jan Čekal (45) will join the management. Igor Kalaš (43) will become Business Development Director

Aneta Kapuciánová 4. March 2020

Several changes will occur in the managerial positions of the Czech internet No. 1 Seznam.cz from the beginning of March. The Sales Department will be divided into two divisions after departure of Martin Švarc and will be managed by Tomáš Búřil and Jan Čekal. Igor Kalaš will become the Business Development Director and his current …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí