Go to contents

Company

(Page 2)Czech Seznam.cz sends over CZK 9 billion bill to Google as a damage compensation claim

Aneta Kapuciánová 10. December 2020

Czech #1 online platform Seznam.cz requests CZK 9.072 billion from Google as a compensation for damage caused as a result of restricted competition in general internet search. This is a result of Google’s abuse of its dominant position on the Czech market with licensed operating systems and application stores for smart devices equipped with Android …


Seznam Search or how Czechs learned to search

9. December 2020

Seznam Behind the Screen presents a new episode on how Czechs search. As you probably already know from the previous part of our Seznam series, our search is unique in the world. A quarter of the Czech online population uses Seznam for search, which makes us one of only 6 countries in the world that …


Premiering new show: Seznam Behind the Screen

2. November 2020

Would you like to be privy to behind-the-scenes information about the products and services of the Czech-tech leader? Don´t miss our show Seznam Behind the Screen. This episode focuses on our Search Engine and the most popular website on the Czech internet: Seznam.cz. Seznam Behind the Screen will acquaint viewers with the lesser-known and exclusive …


Seznam.cz increased its revenues to CZK 4.69 billion in 2019

Aneta Kapuciánová 23. June 2020

Company Seznam.cz, Czech internet No. 1, increased its revenues by 4.7% year-on-year to CZK 4.69 billion. The company generated the income before tax in the amount of CZK 1.4 billion last year and maintained the profitability at the level 30%. Advertising system Sklik contributed most to the year-on-year growth of revenues, it was showing the …


Seznam’s Sales Department will be divided. Tomáš Búřil (42) and Jan Čekal (45) will join the management. Igor Kalaš (43) will become Business Development Director

Aneta Kapuciánová 4. March 2020

Several changes will occur in the managerial positions of the Czech internet No. 1 Seznam.cz from the beginning of March. The Sales Department will be divided into two divisions after departure of Martin Švarc and will be managed by Tomáš Búřil and Jan Čekal. Igor Kalaš will become the Business Development Director and his current …


Haptic maps from Seznam.cz are now available worldwide

Aneta Kapuciánová 18. September 2019

Thanks to its Mapy.cz service, the company Seznam.cz helps simplify travel for blind and visually impaired persons with tactile maps, which are now available worldwide. It is currently the only public service of this kind in the world. “I’m very happy that we’ve succeeded in completing this ambitious project and expanding the availability of tactile …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí