Go to contents

#Press release

(Page 2)Seznam.cz cooperates with the company Cyclomedia. It will offer panoramic photographs in a significantly better quality, in particular not only in the application Mapy.cz

Aneta Kapuciánová 28. April 2021

Seznam.cz concluded an agreement on long-term cooperation with the Netherlands company Cyclomedia which is the world leader in the field of collecting and processing the road network image data. Thus, the Czech internet No. 1 will start offering the panoramic views in the best possible quality already in the summer, in particular not only in …


Seznam.cz increased its revenues to CZK 4.69 billion in 2019

Aneta Kapuciánová 23. June 2020

Company Seznam.cz, Czech internet No. 1, increased its revenues by 4.7% year-on-year to CZK 4.69 billion. The company generated the income before tax in the amount of CZK 1.4 billion last year and maintained the profitability at the level 30%. Advertising system Sklik contributed most to the year-on-year growth of revenues, it was showing the …


Seznam.cz becomes 100% owner of Expres FM and Classic Praha radio stations

Aneta Kapuciánová 7. February 2019

Seznam.cz, which has owned a majority share since July 2018 in Voice of Prague, operator of the Expres FM and Classic Praha radio stations, has become its 100% owner. The radio stations, which broadcast in Prague and Central Bohemia, now anticipate a greater focus on quality and independent news coverage along with talk radio. The …


On Friday 12 January Seznam.cz will launch its own television broadcasting

Aneta Kapuciánová 10. January 2018

On Friday, 12 January, the Czech internet leader Seznam.cz will launch Televize Seznam [Seznam Television]. People can tune in to the classic television in the broadband multiplex 3 of Czech Radiocommunications, as well as for all main providers of cable, satellite, and IPTV broadcasting. Televize Seznam will offer high-quality information and entertainment, and seeks to …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí