Go to contents

#Seznam NativeWe remembered Czech heroes over a glass of Heffron rum

9. January 2023

We Czechs have only been living in a free country for the past 30 years. Our parents experienced communist totalitarianism, our grandparents and great grandparents Nazi murder and the horrors of the world wars. Over time, we have gradually forgotten the heroes who gave their lives for their country and for our freedom. And for …


What you always wanted to know about native advertising

Veronika Geltner 9. May 2022

What is native advertising? That’s the advertising you want. Publishers and websites in general need advertising because it feeds them. The advertiser in turn needs advertising formats where they can present their brand and products. And users want a nice site where they’ll find interesting information. Native advertising connects these three perspectives. Grab your audience’s …


Czechs excel in a foreign native advertising competition. Seznam Brand Studio is the best in the world

Kristýna Hořovská 11. March 2022

This year, the domestic Seznam Brand Studio impressed the international jury of the Native Advertising Awards with its campaigns to such an extent that they awarded it the best ever major native advertising studio in the world among the foreign competitors comprising large media houses. The jury also awarded the work of the domestic studio …


Interesting content collaborations: Auto Kelly, Starobrno and more

20. August 2020

Even the coming summer and the reverberations of the pandemic did not stop the creativity of our brand campaign designers. See how to take care of a car on a hot day, how a blind date via a webcam turned out, or test your knowledge of Czechia. We bring you a selection of content collaborations …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí