Go to contents

#RTBDo you evaluate your brand campaigns? Then you’ll enjoy using Seznam Brand Lift!

How do you know if your brand has become recognised by your customers? With Seznam Brand Lift, you can evaluate your campaign goals and the extent to which your brand awareness has increased. See how this tool helped Hyundai Motors with their Going to the Euro! campaign. Seznam Brand Lift helps you measure the impact …


Case study: RTB as a storytelling tool

Veronika Geltner 5. November 2021

This campaign for our client, Palírna U Zeleného stromu, became an example of how to combine direct buy and Seznam Native with RTB to meet the client’s goals. During the campaign we used RTB, which can play a key role in follow-up communication (storytelling) and in working with the frequency of the reach, to capture …


The power of programmatic advertising

Veronika Geltner 4. March 2021

Do you want to know what is programmatic advertising and how can it help you? Then you should watch our new episode of Seznam Behind the Screen. Seznam is a huge advertising space. The ads that you can buy from us via Sklik or RTB can not only be seen on the Seznam homepage, but …


Case study: precision-targeted visible reach

12. February 2021

After some time, we present another case study, this time from a RTB campaign for our client Johann Malle, a manufacturer of continental beds and natural fibre mattresses for healthy sleeping.


9 reasons why buy ad space at Seznam in RTB

Veronika Geltner 7. January 2021

RTB lets you buy advertising space in a few clicks from almost anywhere. It is all the more important to pay attention on which pages and in what context the ad is displayed. Ondra Kacbal talked about it in detail at this year‘s Seznam forum. At Seznam, we take the quality of advertising space very …


How creative ideas increase success of advertising campaigns

9. July 2020

It might seem that with the current very advanced possibilities of optimizing digital campaigns, especially in the field of programmatic advertising, the application of best practices can essentially guarantee success. But how is it possible that often two almost identical campaigns deliver very different results?

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí