Go to contents

#RTBSeasonal tips: Plan your campaigns early with fall themes. Don´t forget about the mushroom pickers and cabin dwellers

September isn’t just the start of a new school year, it’s also the start of fall. So don’t forget to focus your campaigns around seasonal themes. But which? Fall is the season of choice among fishermen and mushroom pickers; gardeners are harvesting their crops and starting to get their gardens ready for winter. With the …


Brand building: 5 key points

In the previous article we listed the five key points for brand building, which are: 1. long-term communication and continuity, 2. sufficient investment, 3. broad reach, 4. originality, emotional tonality, and memorability, and 5. accurate measurement. Let’s discuss all of these in more detail. 1. Long-term communication and continuity You can see two curves in the …


Brand building:Why should you care?

28. March 2022

“Your brand is what other people say about you when you’re not in the room” is a much-cited marketing quote from Jeff Bezos, founder of Amazon. In other words, he says that brand is reputation – that is, whether people know you and what they think of you. In a series of articles over the …


Do you evaluate your brand campaigns? Then you’ll enjoy using Seznam Brand Lift!

How do you know if your brand has become recognised by your customers? With Seznam Brand Lift, you can evaluate your campaign goals and the extent to which your brand awareness has increased. See how this tool helped Hyundai Motors with their Going to the Euro! campaign. Seznam Brand Lift helps you measure the impact …


Case study: RTB as a storytelling tool

Veronika Geltner 5. November 2021

This campaign for our client, Palírna U Zeleného stromu, became an example of how to combine direct buy and Seznam Native with RTB to meet the client’s goals. During the campaign we used RTB, which can play a key role in follow-up communication (storytelling) and in working with the frequency of the reach, to capture …


The power of programmatic advertising

Veronika Geltner 4. March 2021

Do you want to know what is programmatic advertising and how can it help you? Then you should watch our new episode of Seznam Behind the Screen. Seznam is a huge advertising space. The ads that you can buy from us via Sklik or RTB can not only be seen on the Seznam homepage, but …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí