Přejít na obsah

#Mapy.czMarek Suchý 15. února 2024

Narazili jste během jízdy na rozkopanou silnici či jiné omezení? V aplikaci Mapy.cz můžete během navigování událost nahlásit a během chvíle se ukáže všem ostatním řidičům. A to po celém světě. Děkujeme všem, kteří se zapojují.


Marek Suchý 25. ledna 2024

Za poslední 3 roky máme v Panoramě zpracováno přes 175 tisíc kilometrů cest. Největší města aktualizujeme dokonce každý rok. Letos se zaměříme hlavně na menší úseky Česka, které ještě potřebují trochu péče.


Marek Suchý 18. ledna 2024

Opět jsme spustili přehled aktuálně upravených běžkařských tras v Česku a příhraničí. Stačí přepnout na zimní mapu.


Marek Suchý 10. ledna 2024

Navigace i plánovač na webu vás nově upozorní na úseky bez zimní údržby. Funkce je dostupná až do jara. Pokud vás takový úsek po cestě čeká, dejte si průjezdní bod mimo původně plánovanou trasu, nebo v navigaci využijte možnost „Potřebuji objížďku“.


Kateřina Veselá 12. prosince 2023

Až vyberete cílovou destinaci, podívejte se i na zážitky ostatních a jejich tipy na místa v okolí, která by vám neměla uniknout. Na Mapách je teď nově najdete v detailu míst, jako jsou města a jejich části, ale i regiony a větší oblasti.


7. prosince 2023

V mobilu i na webu teď uvidíte ještě čitelnější a hezčí stínování terénu. Vylepšeným reliéfem se můžete kochat kdekoliv po světě. Stačí přepnout na turistickou, nebo zimní mapu.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí