Přejít na obsah

#Robot

(Stránka 2)Zpřesnění plánování návštěv robota na webových stránkách

11. října 2016

Aby v hledání nebyly zastaralé stránky, musí je robot opakovaně navštěvovat, aby zjistil jejich aktuální obsah. Zlepšili jsme model, který odhaduje, kdy se stránka změnila. Díky tomu se nám daří rychleji odhalovat změny na internetu. Databáze robota nyní obsahuje 2.5 miliardy webových stránek a 2 miliardy obrázků. Robot se každý den podívá na více než 200 …


Výrazné navýšení velikosti databáze robota

30. září 2016

Víme, že se internet neustále rozrůstá a chceme aby byl Seznam stále dobrým pomocníkem při hledání informací. Proto letos pracujeme na zvýšení počtu webových stránek v databázi hledání. Vyhledávač má ve skutečnosti dvě databáze. V jedné (tzv. indexu) jsou webové stránky uložené tak, aby je bylo možné rychle najít na dotazy uživatelů. Druhou databázi, ze které index …


Nasazení Freshbota Mach II

4. dubna 2016

Fulltextový robot má komponentu zvanou Freshbot, která stahuje čerstvý obsah jak z RSS, tak z jiných zdrojů nových odkazů. O změně Freshbota jsme psali již před časem na blogu. Mach II, výkonnější a rychlejší verze Freshbota, je teď nasazena v plném provozu.


O nových URL se dozvídáme už i z Twitteru

16. března 2016

Jednou z klíčových činností našeho robota, který spravuje naši databázi internetu, je procházení webu a nacházení nových URL, které stojí za to stáhnout. Seznam vyhledávání má mnoho cest, jak se dozvědět o nových URL. Nejčastěji se o nich dozvídáme tak, že narazíme na neznámou URL jako na odkaz na nové stránce. Včera jsme nasadili nový …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí