Přejít na obsah

Sreality.cz

(Stránka 2)Aktualizovaná data vývoje nabídkových cen bytů 2+kk v Česku za I. kvartál roku 2023

Kristýna Hořovská 13. dubna 2023

Přinášíme vám aktuální data z nástroje Cenový kompas Sreality.cz. Žebříček vývoje cen bytů na portálu Sreality.cz o velikosti 40 až 60 metrů čtverečních ve všech krajích Česka, tedy v zásadě klasických 2+kk, kterých je dlouhodobě v nabídce zastoupeno řádově nejvíce. Soubor s daty naleznete v příloze ke stažení. „Právě u tohoto typu nemovitostí je vývoj …


Vývoj v oblasti pozemků dle dat Sreality.cz: Ve většině krajů stagnují nebo stále ještě stoupají

Kristýna Hořovská 16. března 2023

Poslední roky ceny pozemků stoupaly podobně jako u ostatních nemovitostí. Podle Cenového kompasu Srealit začaly v posledních měsících ceny mírně klesat pouze v několika krajích, a to například v Libereckém kraji. Ve většině krajů ceny stagnují nebo stále ještě stoupají. Vývoj je tak mezi regiony zatím odlišný. Na portále Sreality.cz má zájemce k dispozici široký výběr typů pozemků …


Pronájmy optikou dat Sreality.cz: Roste poptávka po samostatných pokojích

Kristýna Hořovská 13. března 2023

Zájem o pronájmy v Česku roste. Nepatrný pokles vyhledávacích dotazů byl na největším českém realitním portálu Sreality.cz naposledy zaznamenán v roce 2019. Skokový nárůst nastal na počátku koronavirové pandemie a od té doby poptávka dál kontinuálně roste. V roce 2021 bylo na Sreality.cz zpracováno 13,2 milionů dotazů na pronájmy bytů a v uplynulém roce jich …


Zájem o zahraniční nemovitosti: Dle dat Sreality.cz vzrostl v meziročním srovnání o pětinu

Kristýna Hořovská 10. března 2023

V posledních letech je dle dat portálu Sreality.cz patrný vzrůstající zájem o zahraniční nemovitosti. Skokový boom nastal v roce 2021, kdy byl zaznamenán téměř dvojnásobek vyhledávacích dotazů na nemovitosti v zahraničí než v roce předchozím. Takto měřená poptávka rostla i v minulém roce, a to o dalších 20 % oproti předchozímu roku. „Průměrně jsme loni …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí