25. 7. 2003

OMD CZECH, A.S. JE VÍTĚZEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAJIŠŤOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH AKTIVIT PRO SPOLEČNOST SEZNAM.CZ, A.S.

Praha, 25. července 2003 – Společnost Seznam.cz, a.s. dnes vyhodnotila výsledky výběrového řízení na zajišťování svých mediálních aktivit v období 2003 – 2004.

Účast ve výběrovém řízení byla nabídnuta šesti mediálním agenturám, z nichž se do samotné soutěže přihlásilo těchto pět: Media.Com Interactive s. r. o., Mediaedge:cia CR, MindShare Czech Republic, OMD Czech, a.s., a Starcom Worldwide. Po pečlivém vyhodnocení všech navržených řešení byl vybrán vítězný návrh komunikační kampaně, který nejlépe splňoval kritéria zadání. Jeho autorem byl tým agentury OMD Czech, a.s., která tak bude zajišťovat mediální aktivity pro společnost Seznam.cz, a.s. do konce příštího roku.