16. 1. 2004

SEZNAM PŘEVZAL VOLNA-MISTA.CZ OD SPOLEČNOSTI CP ONLINE

Praha, 15. ledna 2004 – S platností od začátku roku 2004 je personální server Volna-mista.cz součástí služeb provozovaných společností Seznam.cz, a.s. V současné době probíhá vývoj nové podoby tohoto serveru.

Převzetí serveru Volna-mista.cz předcházela jednání mezi společností Seznam.cz, a.s., a dosavadním provozovatelem tohoto personálního projektu, firmou CP Online, a.s., dceřinou společností Computer Press, a.s. Dohoda o převzetí serveru byla podepsána na konci loňského roku s platností od začátku roku 2004.

Spolu s vlastním serverem převzala firma Seznam.cz, a.s., i všechny jeho stávající zákazníky, kteří budou moci nyní plně využít potenciálu inzerce na nejnavštěvovanějším portálu u nás. Nový provozovatel zaručuje zachování kontinuity péče o tyto zákazníky, kteří tak nemusejí mít obavu z přerušení spolupráce. Vysoká návštěvnost služeb portálu a stabilní uživatelská základna naopak znamená pro zaměstnavatele mnohem vyšší efektivitu a ohlas jejich personální inzerce.

Vývojový tým Seznamu v současné době připravuje novou verzi personálního serveru, která bude v souladu s portfoliem služeb celého portálu jak po grafické stránce, tak prostřednictvím nových funkcí a větší uživatelské přívětivosti. Součástí této změny bude i představení nové domény Sprace.cz, která je krátká, snadno zapamatovatelná a lépe zapadá do celkové koncepce hlavních služeb portálu Seznam.cz.

“Převzetí serveru Volna-mista.cz představuje další krok v naší snaze nabídnout uživatelům co nejširší portfolio služeb s vysokou přidanou hodnotou,” řekl Ivo Lukačovič, předseda představenstva Seznam.cz, a.s. “Věříme, že rozsáhlá nabídka pracovních míst a kvalita zpracování dat ve spojení s potenciálem našeho portálu je dobrým základem pro vytvoření další úspěšné služby na českém internetu.”

“Služba Volna-mista.cz se pod našim vedením stala silnou trojkou na domácím trhu online recruitmentu a byla finančně úspěšná. Nezapadá však do stanoveného hlavního podnikatelského směru naší dceřiné společnosti.,” dodává Jiří Hlavenka, předseda představenstva Computer Press, a.s. “Jsem přesvědčen, že Seznam.cz je ideálním partnerem, který tuto kvalitní službu posune k vynikající tržní úspěšnosti.”