Zakládajícím členem IAB je Seznam.cz

23. dubna 2004

Praha, 22. dubna 2004 – Společnost Seznam.cz, a. s. se stala zakládajícím členem české pobočky Interactive Advertising Bureau (IAB), která by měla přispět ke zvýšení standardů v oblasti výzkumu internetového trhu.

Internetový trh se rozrůstá a s ním i počet hráčů, kteří na něm operují. Pro ně je zajímavé a potřebné získávat informace. IAB je organizace známá po celém světě. Její licencovaná česká pobočka může využívat zkušeností zastřešující organizace pocházející z USA a být tak garantem mezinárodně srovnatelných výzkumů. IAB umožňuje přístup k velkému množství výzkumu a případových studií, které ulehčí odhad směru vývoje na českém internetovém trhu. Pro internetové společnosti stejně jako pro zadavatele reklamy je důležité používat mezinárodně uznávanou metodiku měření internetových dat.

Výhodou IAB je, že jejími členy jsou nejenom internetová média, mediální agentury a organizace spravující výzkum. Díky jednotlivým komorám a pracovním skupinám mohou v IAB pracovat všichni, kteří se internetem nějakým způsobem zabývají. Jedná se nejenom o internetová média, ale například i média elektronická a digitalizovaná. Dále mohou být členy hudební organizace, mobilní operátoři, platební systémy, výzkumné agentury, ale například i právníci. Jejich účast je důležitá pro vzájemnou výměnu zkušeností a kultivaci právního prostředí v oblasti internetu.

Společnost Seznam.cz je otevřena vstupu do různých organizací a to s cílem získávat informace z nejrůznějších oblastí. Jako pro lídra trhu je pro ni důležité, aby se také podílela na rozvoji. Seznam se stal společně s Mediacomem a iAuditem zakládajícími členy IAB s cílem čerpat zkušenosti mezinárodní organizace, mít přístup k výsledkům mezinárodních výzkumů a v rámci globalizace poskytovat mezinárodně srovnatelná měření. IAB není sdružením uzavřeným a vyhrazeným jenom určitému segmentu trhu. Na malém českém trhu má smysl a může být funkční pouze ta organizace, která sdružuje co nejvíce subjektů se vztahem k internetovému trhu.

IAB se nechce vyjadřovat jménem celé IAB. Její česká pobočka je samostatnou organizací jejímž jedním členem je společnost Seznam.cz.  Ta se stala spolu zakládajícím členem nikoliv s primárním cílem vytvořit konkurenci Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Záměrem bylo přinést čerstvý vítr a nové pohledy. Již dlouho se vědělo, že činnost SPIRu je na mrtvém bodě a metodiky výzkumu Netmonitoru nemají dlouhodobou trvalost. Tudíž je zapotřebí změnit metodiku a vyměnit výzkum za dražší a kvalitnější. Založení IAB reaguje na stávající situaci a díky širší členské základně by mělo dojít i k úspoře nákladů.

Seznam.cz vystoupil se SPIRu nikoli proto, aby se věnoval pouze práci v IAB. Společnost Seznam by přivítala být členem všech organizací, které umožňují získávat informace o internetovém trhu a přispívají k jeho kultivaci. Důvodem vystoupení ze SPIRu byla snaha zachovat jeho celistvost po té, co na výkonné radě SPIRu byla zástupci Seznamu, kvůli jeho členství v IAB, vyslovena nedůvěra. Stalo se tak i přesto, že zástupce společnosti Seznam měl vzhledem k počtu hlasů získaných při volbě mezi členy výkonné rady nejsilnější mandát. Po vyslovení této nedůvěry chtěl rezignovat i předseda výkonné rady SPIRu. Nastala patová situace ohrožující práceschopnost celé organizace. Tomu se snažil zástupce Seznamu svým jednáním zabránit.

Společnost Seznam se chce nadále věnovat práci v IAB a přispívat k rozvoji internetového trhu. Seznam nenahlíží na SPIR jako na konkurenta, ale jako další subjekt na trhu, se kterým je možno si vyměňovat zkušenosti a v případě potřeby kdykoliv spolupracovat. “Celou situaci a diskusi kolem ní vnímáme jako zbytečnou a nadsazenou. Ve SPIRu došlo ke střetu dvou frakcí, které místo, aby spolupracovali na společném cíli, začaly vystupovat jedna proti druhé a zabývat se otázkou, kdo bude servisní organizací SPIRu realizující sociodemografický výzkum Netmonitor”, dodává Tomáš Kapalín, člen představenstva Seznam.cz. Společnost Seznam se i nadále hodlá koncentrovat na koncepční a závažné otázky a SPIRu přeje hodně úspěchů v jeho další činnosti.

Sdílet na sítích