25. 5. 2004

SKMO odmítlo měřit návštěvnost Seznam.cz

Praha, 25.5. 2004 – Seznam.cz požádal o zařazení do Media projektu s cílem získat data o návštěvnosti srovnatelná s ostatními typy médií. SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací v ČR) tuto žádost odmítlo. Seznam.cz poslal SKMO vyjádření.

V dubnu 2004 společnost Seznam.cz požádala o zařazení do výzkumu Media projektu. Cílem byla snaha získat data srovnatelná s ostatními typy médií. Počátkem května Seznam.cz obdržel dopis, ve kterém SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací v ČR) společnosti Seznam.cz sděluje, že “… v současné době, bohužel, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět”. V odůvodnění se uvádí, že Media projekt nyní sleduje pouze tištěná média, rozhlasy a okrajově také několik televizních stanic. “Zařazení internetového Serveru není proto z metodických důvodů možné”, píše SKMO. Seznam.cz toto rozhodnutí považuje za nesystémové.

V současné době dochází k těsnému propojování jednotlivých typů médií a to jak na straně nabídky, tak i na straně uživatelů. Podnikatelské subjekty už nejsou vlastníky či provozovateli jen jednoho typu média, ale spojují například formu tiskovou s elektronickou (např. MFD, iDnes apod.). Stejně tak uživatelé médií získávají informace z tisku, rozhlasu a televize, ale stále více také prostřednictvím internetu. Proto společnost Seznam.cz viděla v zařazení do Media projektu možnost reprezentativního srovnání využívání různých mediatypů na bázi shodné metodologie měření. To by poskytlo důležité zdroje informací a tím také výhodu, jak inzerentům, tak mediálním agenturám, ale i uživatelům samotným.

Skutečnost, že je takové měření možné, dokazuje výzkum “LAE-ČR-2004”, který v České republice v únoru a březnu letošního roku realizovala agentura GfK Praha a jehož zadavatelem byla Unie vydavatelů. Jednalo se o výzkum českých, “decision makers”, který navazuje na  standardní evropské výzkumy.

Podle tohoto výzkumu, vzrostl podíl těch, kteří v letech 2000 až 2004 jako hlavní zdroj ekonomických informací potřebných pro výkon zaměstnání udávali deníky, z 65 % na 70 %. Avšak podíl těch, kteří ve stejném období jako hlavní zdroj informací uváděli internet, vzrostl ze 30 % na 51 %. Dá se tedy s velkou pravděpodobností očekávat, že zatímco deníky jako zdroj informací budou stagnovat, internet se bude nadále výrazně rozvíjet. Mimochodem ve zkoumané skupině “decision makers” získává dnes z internetu informace více respondentů (51 %), než z časopisů (44 %).

Mladou frontu Dnes ze skupiny sledované projektem “LAE-ČR-2004” denně čte 142. tis. lidí. U Lidových novin toto číslo činí  28 tisíc. Podle  tohoto výzkumu oslovuje internetový portál Seznam ve sledované skupině denně 106 tisíc uživatelů. Týdenní dosah Seznamu na skupinu “decision makers” je podle citovaného výzkumu 206 tisíc. Celková denní návštěvnost všech uživatelů se na portálu Seznam.cz pohybuje kolem 800 tis. (iAudit). Dá se tedy s jistotou říci, že internet v současnosti denně zasahuje mnohem více uživatelů, než některé celostátní denníky. V týdenním měření tento rozdíl ve prospěch internetu ještě narůstá.

I vzhledem k výzkumu “LAE-ČR-2004” se společnost Seznam.cz domnívá, že je jak technicky, tak i metodologicky možné uskutečňovat výzkumy, které by srovnávaly různé typy médií. Takovéto výzkumy poskytují čísla více než srovnatelná. Seznam.cz odmítnutí žádosti o zařazení do výzkumu Media projektu ze strany SKMO akceptuje, nicméně se domnívá, že za odmítnutím jeho účasti v Media projektu mohly stát obavy z jasného prokázání skutečností, že internetová média nabízejí inzerentům minimálně stejný, ne-li větší zásah cílové skupiny, než media tištěná.

Internet se rozvíjí a informace, jeho prostřednictvím poskytované i získávané, jsou dnes důležitou součástí života. Proto společnost Seznam.cz věří, že SKMO zváží do budoucna možnost, jak internet do podobného výzkumu zařadit. Seznam.cz bude i v budoucnu hledat možnosti, jak jednotně metodologicky měřit návštěvnost jednotlivých mediatypů a tím poskytovat důležité a srovnatelné informace jak inzerentům, tak mediálním agenturám, ale také uživatelům samotným.

Petr Mareš

Marketing director, Seznam.cz