15. 7. 2004

Konala se řádná valná hromada společnosti Seznam.cz, a.s.

Praha, 15. 7. 2004 – Zasedání řádné valné hromady společnosti Seznam.cz, a.s. proběhlo 15. července v sídle společnosti. Valná hromada především schválila účetní uzávěrku za rok 2003 a také změny v dozorčí radě společnosti.

 

Akcionáři společnosti Seznam.cz, a.s., nejnavštěvovanějšího českého internetového portálu, projednali zprávu dozorčí rady za rok 2003 a zprávu představenstva společnosti. Byla schválena řádná účetní uzávěrka společnosti Seznam.cz, a.s. k 31.12. 2003, a to včetně zprávy auditora. Hospodaření Seznamu skončilo za rok 2003 kladným hospodářským výsledkem (zisk 12.395 tis. Kč).

Na svém zasedání přijala valná hromada odstoupení Petra Šnajdra z funkce člena dozorčí rady společnosti. Jako nový člen dozorčí rady byl schválen Pavel Zima, technický ředitel společnosti Seznam.cz, a.s., který v Seznamu působí již 6 let.

V dalších letech hodlá společnost Seznam.cz, a.s. nadále investovat do technického vývoje a vybavení. Cílem je další zlepšování služeb a uživatelského komfortu.