19. 7. 2004

Na lékaře přes internet

Marketing & Media, 19.7. 2004 – Podle výzkumu agentury STEM/MARK se mohou firmy oslovující lékaře spolehnout na internet. Na prvním místě volí lékaři pro vyhledávání informací Seznam.cz.

 

Z výzkumu agentury  STEM/MARK vyplývá, že alespoň občas internet užívá 54 % praktických lékařů. Z nich třetina používá internet denně a další dvě pětiny několikrát týdně. U praktických lékařů, kteří používají internet pravidelně (tj. minimálně několikrát týdně), je poměrně velký zájem o informace přímo související s jejich povoláním: 78 % pravidelných uživatelů internetu z řad praktických lékařů uvedlo, že na něm nejčastěji vyhledává odborné zdravotnické informace. Pro vyhledávání informací využívají na prvním místě Seznam.cz (37 %).