6. 10. 2004

Podnikatelé vyhledávají informace přes Seznam

Moderní řízení, 6.10. 2004 – Vyplývá to z průzkumu, který měl za úkol zmapovat potřeby a zájem podnikatelů o elektronické služby veřejné správy.

Cílem průzkumu bylo také identifikovat nejdůležitější překážky rozvoje eGovernmentu v ČR. Dotazník vyplnilo zhruba 650 respondentů – podnikatelů. Téměř 2/3 dotázaných byli představitelé firem s 1 až 9 zaměstnanci nebo individuální podnikatelé. Většina dotázaných, kteří se průzkumu zúčastnili (cca 80 %), představuje “poučenou podnikatelskou obec”, která ví, na jaké stránky konkrétně jít a/nebo které z vyhledávačů či katalogů pro hledání informace použít. Podnikatelé mimo jiné odpovídali na otázku “Jak vyhledávají informace o veřejné správě?”. Na 4. místě se jako zdroj informací umístil portál veřejné správy. Konkrétně podnikatelé vyhledávají těmito kanály:

1. na internetu stylem “pokus/omyl” – 23 %

2. na internetových stránkách příslušné instituce ­ 20 %

3. na seznamu (www.seznam.cz) ­ 16 % *)

Průzkum provedly Centrum pro elektronický obchod společně s výzkumnou agenturou TNS Factum,Ministerstvem informatiky, portálem BusinessInfo.cz provozovaném agenturou CzechTrade, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra.