18. 1. 2007

Ukončení kampaně po nastaveném počtu prokliků nebo po utracení částky peněz

V nastavení kampaně si nově můžete určit, po kolika proklicích nebo po jaké proklikané částce se má kampaň ukončit.

Připravili jsme nové možnosti, jak nastavit dobu platnosti kampaní. Doposud jste tuto dobu mohli nastavovat pomocí odloženého data začátku nebo data ukončení. Od dnešního dne můžete kampaně ukončit po vyčerpání nastaveného počtu prokliků nebo po vyčerpání nastavené částky peněz.

Ukončení kampaně po vyčerpání nastaveného počtu prokliků

U nastavení kampaně doplníte namísto nuly počet prokliků. Nula znamená, že
se kampaň nepozastaví. Po uložení se začnou počítat prokliky až do čísla, které
jste nastavili. Kampaň se pak ukončí po dosažení nastaveného počtu prokliků. Na
stránce s nastavením kampaně budete informováni o tom, kolik prokliků, zbývá
do jejího pozastavení.

Ukončení kampaně vyčerpáním nastavené částky peněz

Pokud budete chtít spíš nastavit, že se má kampaň vypnout po proklikání
nějaké částky peněz, tak do políčka namísto nuly doplníte tuto částku. Uložením
nastavíte, že se kampaň vypne, až se tato částka prokliká.

Další možnosti, jak nastavit ukončení kampaně, jsou popsány v nápovědě o době platnosti kampaní.

Ferda