13. 4. 2007

Jednoduchá registrace pro nové uživatele Seznamu

Vstupenka na Seznam má pro nové uživatele řadu jednodušších kroků. Registrace je intuitivní, kratší a obsahuje nápovědu v “bublinách” . Pomocí hlasové služby také brzy otevře dveře na Seznam i nevidomým uživatelům.

Dosavadní registrace pro nové uživatele měla několik kroků, jejichž vyplnění zabralo poměrně dost času. Přitom nebylo dostatečně rozlišeno, zda uživatel registruje pouze své uživatelské jméno, anebo také zakládá nový účet na emailu.

Jméno a heslo


Vstupenkou do registračního formuláře je adresa registrace.seznam.cz. Tady je jednoduchý jednostránkový formulář,  při jehož vyplňování pomáhá uživateli  kontextová nápověda ve žlutých „bublinách“. Už při prvním kroku, kterým je volba uživatelského jména, nastupuje další novinka: interaktivní ověření jména uživatele. Pokud zvolí již obsazené jméno, systém ho na tuto skutečnost upozorní.


Při volbě hesla informuje systém uživatele, zda je jím zvolené heslo .lehce nebo obtížně uhodnutelné. Doporučenou kombinací jsou malá i velká písmena a čísla, minimální délka je šest znaků.


Zapomenutí hesla

Kromě roku narození vyplňuje uživatel poslední důležitý údaj a tím je kontrolní otázka a odpověď na ni. Tento  nástroj může uživatel v budoucnosti použít, pokud své heslo zapomene. V nabídce je 11 otázek, z nichž uživatel zvolí jednu, na kterou bude v případě zapomenutí hesla dotázán helpdeskem Seznamu.


Posledním krokem je opis nabídnuté kombinace znaků (captcha) a pak už může práce na Seznamu začít.

 

Přístup pro nevidomé

Seznam se dlouhodobě zabývá zpřístupněním internetu nevidomým a slabozrakým uživatelům. Právě pro novou registraci připravuje hlasovou službu, pomocí které takový uživatel bezpečně „přečte“ vstupní kód (captchu) bez pomoci ostatních.

Každý den projde registrací na Seznamu kolem 11 tisíc nových uživatelů. I proto je registrace koncipována tak, aby zabrala maximálně 20 vteřin času. Seznam přeje všem novým uživatelům internetu hodně zdaru a později i spokojenost se všemi seznamáckými službami.