31. 8. 2007

10 rad Iva Lukačoviče

31.8.2007 Hospodářské noviny str. 15 Podniky a trhy

Jak se nespálit při výběru investora

Desatero Iva Lukačoviče

I

NAJDI SI RADŠI PENÍZE JINDE Rizikový kapitál je vůbec nejdražší způsob financování rozvoje firmy. Pokud je to možné, rizikovému kapitálu se úplně vyhněte.

II

PŘIPRAV SE NA MOŽNÝ PRODEJ Rizikoví kapitalisté investují, aby prodali celou firmu i s vaším podílem. Připravte se, že přijde den D, kdy bude vaše firma prodána.

III

ZAJÍMEJ SE O FAKTICKÉ PŘÍNOSY Jediné, co vás musí zajímat, je: podíl ve firmě, který ukousnou; cena, již za něj zaplatí a míra kontroly nad firmou, kterou získají.

IV

NEDOPUSŤ, ABY TI DOŠLY PENÍZE Při vyjednávání nesmíte být ve finanční ani časové tísni. I pokud se s investorem nedohodnete, vaše firma poběží dál. »You have a power as long as you can say NO.«

VŠE DEJ NA PAPÍR Všechny dohody, sliby a ustanovení musí mít písemnou formu. Co není podchyceno písemnou smlouvou, jako by neexistovalo.

VI

VŠE ČTI DVAKRÁT I přesto, že smlouvy o investici mohou mít stovky stran, přečtěte si je, a to hned dvakrát. Pozor na poslední, těžko srozumitelné odstavce, psané drobným písmem.

VII

ZACHOVEJ SI KONTROLU Zkuste dojednat takové uspořádání, ve kterém si ponecháte faktickou manažerskou kontrolu nad firmou. Pokud kontrolu ztratíte, přestal jste být majitelem své vlastní firmy, bez ohledu na nějaký podíl.

VIII

MYSLI NA »DEŠTIVÉ DNY« Ve smlouvách a při vyjednávání se zaměřte na to, jak bude vztah s investorem vypadat, až přijdou »deštivé dny« nebo pokud dojde ke sporu. Tyto části smlouvy rozhodnou o tom, zda o firmu v dobách krize přijdete.

IX

PROSAĎ SI MANAŽERSKÝ PLAT Bez ohledu na to, že vás při finálním prodeji firmy čeká pohádkové bohatství, myslete na dnešní den. Prosaďte si svůj vlastní manažerský plat. Možná to budou jediné peníze, které nyní po dlouhou dobu uvidíte.

X

DODRŽUJ VEŠKERÉ SMLOUVY Dodržujte smlouvy uzavřené s investorem. Hlídejte, že smlouvy dodržuje i on. Na porušení smlouvy z jeho strany okamžitě upozorněte a dožadujte se kompenzace.