7. 11. 2007

Podpora sitemap.xml

SeznamBot v ostré verzi zpracovává sitemapy ve formátu XML

Do ostrého provozu byla nasazena podpora sitemap v XML formátu. Z těchto sitemap robot zatím vybírá prioritu stránek, která mu pomáhá v rozhodování, které URL si uživatel spíše přeje zaindexovat.

XML formát je kompatibilní s formátem používaným Googlem: http://www.sitemaps.org/protocol.php. Aby robot sitemapu správně našel a zpracoval, je vhodné mu říct, odkud ji má stahovat. K tomu je možné použít záznam v robots.txt, ve formátu:

Sitemap: http://moje.domena.cz/sitemap.xml

URL se sitemapou musí být v robots.txt absolutní. V případě, že záznam v robots.txt není, použije robot implicitně adresu /sitemap.xml z domény.

Pouze připomínáme, že veškeré priority ze sitemap.xml slouží pouze k rozhodování robota v rámci webu, nemají tedy žádný vliv na pořadí stránek ve výsledcích hledání, stejně jako nemá žádný význam nastavit prioritu všech stránek na 1 (aby priorita robotovi k něčemu byla měla by se u jednotlivých URL lišit).