4. 3. 2008

Televizní program nově a přímo na Seznamu

Televizní program není od 3. března 2008 součástí zpravodajského serveru Novinky.cz. Přesouvá se na samostatnou doménu tv.seznam.cz a to ve zcela novém grafickém i obsahovém provedení.

Nejviditelnější změnou televizního programu je členění výpisu pořadů. Dosavadní sloupcový výpis nově doplňuje moderní řádková verze. Zcela novým prvkem jsou i krátká videa.

Výhody zobrazení


Klasický sloupcový výpis pořadů znají uživatelé mimo jiné i z tištěných periodik. Jeho nevýhodou ovšem je nesnadné hledání časových konfliktů v programu. Pokud ve stejný čas začíná více oblíbených pořadů, uživatel to nezjistí dostatečně rychle. Naproti tomu má dlouhodobý přehled a může snadno plánovat několik  dní dopředu, jaký pořad bude sledovat.


Řádkové zobrazení  je výhodné pro ty uživatele, kteří řeší aktuální skladbu pořadů jednoho dne. V řádkové aplikaci snadno vidí, který pořad právě běží –  je tu vyznačen červenou barvou. Na časovou osu vysílání upozorňují také hodiny v záhlaví stránky, které se automaticky posouvají každých 30 sekund. Pokud chce uživatel posunout celou stránku doleva či doprava, použije tlačítka v pravém horním rohu stránky nebo tahem myši (stejně jako na Mapy.cz).

Můj program a videa


Vkus televizního diváka může být různý a právě kvůli tomu Seznam připojuje užitečnou funkcionalitu: Můj program. Oblíbené a pravidelně sledované pořady si uživatel jednoduše přidá do složky s tímto názvem a pokud nechce na žádný pořad zapomenout, nechá si poslat jejich výpis emailem do své schránky.  S touto vlastní „televizní objednávkou“ jistě žádný z pořadů nemine.


Zcela novátorským prvkem v obsahu TV programu na Seznamu jsou video ukázky z vybraných pořadů společností HBO, AXN, National Geographic, Zone Media anebo současných českých televizních stanic. Krátká videa jsou skvělou ochutnávkou pořadu, na který se uživatelé těší.

„Televizní program vnímáme jako samostatnou službu Seznamu, jejíž vývoj touto první verzí rozhodně nekončí,“ slibuje produktový manažer služby David Biksadský.