3. 3. 2009

Aktualizace Javascriptové knihovny JAK

Je to rok, co jsme vydali jako open source Javascriptovou knihovnu JAK. V tomto týdnu proběhla masivní aktualizace knihovny a webu s příklady.

JAK se může i po roce pochlubit zpětnou kompatibilitou, tudíž widgety a kód napsaný před rokem bude fungovat se současnou verzí. JAK má oproti konkurenčním frameworkům výhodu v česky psaném manuálu, stránkách s příklady a diskusním fóru, na kterém vám rádi pomůžeme s vašimi problémy.

JAK je stále modernizován, proto je vhodné sledovat jeho stránky a připravovat se na budoucí změny. Jako příklad mohu uvést zavedení nové metody $super pro volání metod předka, která v budoucnu nahradí metodu callSuper. Za zmínku také stojí stále vylepšované počítání pozic elementů na stránce pro jejich následné pozicování.

Ruku v ruce s aktualizací JAKa dochází i k aktualizaci vydaných widgetů. Před rokem byly některé widgety v rané fázi vývoje a nyní již dospěly. Můžeme zmínit např. kalendář, který před rokem uměl číst datum pouze z jednoho formulářového pole, nyní je možné pracovat s časem i datem a tyto údaje číst z libovolných polí. Dalším widgetem, který prošel masivním vývojem, je editor. Editor se za rok naučil správně fungovat v nastupujících prohlížečích Firefox 3 a Internet Explorer 8. Přídavkem jsou další rozšíření funkčnosti o práci s tabulkami, nebo implementace využití kontroly pravopisu.

Dále byly vylepšeny knihovny pro práci s vektorovými grafy. JAK se jako jeden z prvních frameworků (možná jako první) může pochlubit bezproblémovou prací s VML v přicházejícím Internet Exploreru 8 s možností změny objektů za běhu skriptem. Těchto vektorových knihoven využívají widgety pro kreslení grafů, které v průběhu doby získaly rozšířené možnosti konfigurace vzhledu.

JAKem se snažíme reagovat na aktuální trendy a proto si na stránkách JAKu můžete zkusit použít vizualizátor navěšených událostí Visual Event od Allana Jardine. V blízké budoucnosti bude tato verze JAKa propagována na další služby Seznamu a tudíž i na nich bude brzy vizualizátor fungovat. Tato jednoduchá pomůcka umožňuje rychleji dohledat, jaký kód je svázán s jednotlivými ovládacími prvky ve stránce.

Vývoj JAKu a knihoven neustává a tak je nasnadě otázka, na co se můžete v nejbližší době těšit. Mohu slíbit, že vydáme novou plně konfigurovatelnou prohlížečku obrázků LightBox, která bude mít premiéru na novém webu Novinek. Myslím, že se máte na co těšit.


Aichi