5. 10. 2010

Spustili jsme Sklik API

Sklik API umožňuje provádět stejné operace s kampaněmi jako klientské administrační rozhraní www.sklik.cz.

Co je API

API je rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interface). Umožňuje provádět operace s daty přes síť způsobem, který je vhodný pro automatické provádění počítačem.

Pro koho je Sklik API určeno

Pokud vlastníte nebo vyvíjíte software pro správu PPC kampaní, API vám použití Skliku pomocí vašeho softwaru značně usnadní. Sklik API vás tedy bude zajímat především v případě, že jste agentura, velký inzerent, který používá pro správu PPC kampaní specializovaný program, nebo pokud vyvíjíte analytický webový software či již zmíněný program pro správu PPC kampaní.

Jestli nesplňujete uvedené podmínky, tak nevěšte hlavu. Většina inzerentů Sklik API vůbec nepotřebuje.

Technické detaily

Sklik API je implementováno pomocí standardu XML-RPC. Knihovny pro snadné použití XML-RPC existují pro každý alespoň trochu rozšířený programovací jazyk nebo prostředí – C++, Python, Ruby, PHP ani .NET nejsou výjimkou. Lze použít i naši knihovnu FastRPC. Používání Sklik API pomocí těchto knihoven je pak stejně snadné jako volání jakýchkoli jiných funkcí v daném programovacím jazyce – zavoláním třeba sklik.listCampaigns získáte seznam vašich kampaní.

Ukázka vypsání všech kampaní v účtu pomocí Sklik API, v příkazové řádce na Linuxu:

$ python
import xmlrpclib
sklik = xmlrpclib.ServerProxy(“https://api.sklik.cz/RPC2”)
sess = sklik.client.login(“ucet@seznam.cz”, “heslo”)[“session”]
print “; “.join(campaign[“name”] for campaign in sklik.listCampaigns(sess)[“campaigns”])
Kampaň č. 1; Kampaň č. 2; Kampaň č. 3

RPC je volání vzdálených procedur (remote procedure call). Konkrétně to znamená, že je definováno několik procedur, jejichž seznam je uveden v anglické dokumentaci na api.sklik.cz.

Například listCampaigns poskytuje seznam kampaní, nebo campaign.create vytváří nové kampaně. Jako první parametr se vždy uvádí řetězec identifikující vaše sezení – získáte ho po přihlášení přes API metodou client.login. Na zbytek jistě přijdete v dokumentaci, případně můžete napsat e-mail na sklik@firma.seznam.cz.

Pro vývojáře aplikací jsme připravili také sandbox, kde si můžete vše vyzkoušet bez toho, aby se vám cokoli odečítalo z Peněženky nebo jinak ovlivňovalo vaše kampaně.

Pokud používáte jako programovací jazyk Python, tak vám může přijít vhod knihovna, kterou připravil Edois. Najdete ji na Github.com.

Sklik API nemůže zatím používat každý

Pokud chcete začít používat Sklik API, prostudujte si dokumentaci a pošlete nám email na sklik@firma.seznam.cz s žádostí o povolení používání API a uvedením účtu/ů, na kterém ho chcete používat. (Sandbox je přístupný všem.)

V budoucnu připravíme Sklik API tak, aby ho mohl používat každý, ale použití API pak bude zpoplatněno. Viz cena jednotlivých metod v dokumentaci.

Na výše uvedeném e-mailu uvítáme i vaše připomínky a postřehy.

Za tým Skliku Petr Messner a Jirka Chomát