Systém detekování duplicit

19. října 2010

Vážení klienti a uživatelé,
rádi bychom Vám představili a objasnili, co jsou a jak fungují duplicity.

Co je duplicita na Sreality.cz
Každý inzerát obsahuje několik položek, které jsou posuzovány při vložení dalšího nového inzerátu s databází konkrétní realitní kanceláře v administračním rozhraní Srealit.
Při určité shodě položek s již Vámi vloženým inzerátem vyhodnocena duplicita a inzerát je následně označený jako duplicitní.

Jaký vliv má označení „duplicitní inzerát“
Inzerát označený jako duplicitní bude mít přepsané v položce datum vložení datum z inzerátu, který je posouzen jako „originál“ k duplicitnímu (inzerát, kde byla nalezena shoda s nově vkládaným).

Nejčastější případ vyhodnocení duplicity

„Aktualizace“ způsobem smazání inzerátu a nahráním ho jako nový (stejná zakázka) –  tzv. REEXPORTOVÁNÍ

Z předchozí praxe znamenala aktualizace inzerátu:

  1. smazání inzerátu
  2. vložení totožného inzerátu jako „nového“
  3. posunutí aktualizovaného inzerátu ve výsledcích hledání

Tento způsob není nyní možný!!!

Nahrání nového inzerátu způsobí vyhodnocení duplicity vůči originálu, který byl v rámci „procesu aktualizace starým způsobem“ odmazán.
Duplicitní inzerát bude zveřejněn na Sreality.cz, ale bude obsahovat datum vložení z prvního vložení zakázky (tzn. z „originálního“ inzerátu) a v administračním rozhraní bude označena jako duplicitní.

V tomto případě je inzerát vyhodnocen jako duplicitní (shoduje se v několika položkách jako originál).

Při vyhodnocení duplicit je platba za inzerci následující :

  1. Smazaný „originální“ inzerát, vložený duplicitní –  2 Kč/den (1Kč – za smazaný + 1 Kč – za nově vložený) – REEXPORTOVÁNÍ
  2. Publikovaný „originální“ inzerát, vložený duplicitní – od 2 Kč/den (závisí na počtu vložených duplikátních inzerátů)

Jak předejít vyhodnocení duplicit tímto způsobem

  1. Vkládání inzerce pomocí exportních software – je nutné se dotázat u výrobce, jakým způsobem byla doposud prováděna aktualizace inzerce (aktualizace nesmí založit nový inzerát)
  2. Ruční vkládání – Není nutné inzeráty vkládat znovu, pouze aktualizovat data inzerátu pomocí administračního rozhraní (editace inzerátu)

Jak je možné ověřit vyhodnocení duplicit
Pro možnost ověření duplicity je nutné být přihlášený pod správcovským – tzn. „peněženkovým“ emailem.

Označený duplicitní inzerát:

Po kliknutí na editační tužku u konkrétního inzerátu je možné se prokliknout na „originální“ inzerát, ke kterému byla vyhodnocena duplicita:

Pomocí tohoto postupu je možné ověřit, ke kterému inzerátu byla duplicita vyhodnocena.

Pokud budete mít pocit, že je duplicita vyhodnocena nesprávně, prosím, kontaktujte Vašeho obchodníka s konkrétním ID zakázky, abychom mohli případ individuálně prověřit.

Sdílet na sítích