Vysvětlení změny ceny topování

11. července 2011

Vážení klienti, rád bych ještě doplnil informace, které se týkají topování a jeho vývoje. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit i připomenout fakta k této doplňkové službě, s příslušným obdobím uvádím takto:


Červenec 2010:

Jedna polovina našich klientů (přes 1000 RK) přeexportovává své nabídky, tak aby je dostala na přední pozice. Někteří před půlnocí jiní i přes den opakovaně.

Druhá polovina našich klientů toto dělat nemůže, neb to neumožňuje/neumí jejich software.


Srpen 2010:

Rozhodnutí o co nejrychlejším nasazením funkce topování a zavedení vyhodnocovaní duplicit, termín říjen 2010.

Cíl: Zrovnoprávnění podmínek pro všechny, tzn. kdo bude chtít své zakázky dostat nahoru, může 1x za den takto za poplatek učinit, tedy i ta polovina RK, která dosud technicky nemohla.

Říjen 2010:

Nasazení duplicit i funkce topování za zaváděcí cenu 1 Kč bez DPH a zároveň limit na počet inzerátů 20% do 30.11.2010

Prosinec 2010:

Topování a vyhodnocování duplicit je 1,5 měsíce v provozu, rozhodnutí setrvat na 1 Kč bez DPH / topování v režimu bez limitu počtu inzerátů.

Topování jako nástroj alespoň 1x měsíčně používá téměř 50% našich klientů, tzn. podobný stav jako v červenci 2010 (legální ovšem).

Důležitá poznámka: Využívá sice polovina RK, ale mohou všichni (spravedlivé) !

Cíl: Ověřit zájem klientů o tuto funkcionalitu bez limitu počtu zakázek a poté cenou upravit tak, aby bylo topování používáno v malé míře jako něco navíc.


Březen 201 1:

Topuje se pětina inzerátů, 82% klientů topuje do 20% inzerátů (zavedení limitů nic nevyřeší, i když ho 1/3 dotázaných chce)

Poslán průzkum na všechny naše klienty, jak by si představovali vývoj topování dál.

Výsledek (očekávaný): Ti co topují málo si přejí zavést limity pro topování a nejsou proti zvýšení ceny, ti co topují  20% inzerátů a více nechtejí cenu zvyšovat.


Červen 201 1

86% klientů topuje stále do 20% inzerátů; 8% klientů topuje do 50% inzerátů, jen asi 7 klientů topuje nad 50% inzerátů

(zavedení limitů např. na 20% nic neřeší, drtivá většina klientů takto stejně topuje)

Topuje se čtvrtina ze všech inzerátů, ozývají se hlasy, že klesají poptávky na klasickou inzerci… co s tím ?

Rozhodnutí: zvýšení ceny topování na 5 Kč (60 Kč u jednorázové inzerce) / den bez DPH

CÍL: ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI TOPOVÁNÍ – > SNÍŽENÍ POUŽÍVANOSTI TOPOVÁNÍ -> ÚPRAVA CENY

Většina oslovených RK souhlasí s tímto zvýšením ceny, které snad opravdu povede k pravému použití této doplňkové funkce topování a né masivnímu použití.

Výše jsem uvedl chronologicky fakta a události, které mne vedly k tomuto kroku.

Děkuji i za zaslanou kritiku, která zatím přišla v jednotkách mailů na info @sreality.cz a věřím, že v srpnu 2011 společně uvídíme pozitivní výsledek tohoto kroku .

Jan Mertl (manažer Sreality.cz)

Sdílet na sítích