E-mail stále jasně dominuje mezi internetovými komunikačními kanály

26. března 2013

Nejvyužívanějším a nejdynamičtěji rostoucím komunikačním kanálem na internetu je e-mail. Vyplývá to z průzkumu společnosti Seznam.cz o způsobech on-line komunikace. Výsledky jsou shrnuty v přehledné infografice „Komunikace na internetu“.

Z výzkumu je patrné, že na denní bázi e-mail používá 78 % dotázaných. Vlastní ho ale až 99 %  účastníků průzkumu. Celých 93 % respondentů uvedlo, že používá e-mail stejně nebo dokonce více než v předchozím roce. Typ komunikačních nástrojů, které lidé využívají ke komunikaci, závisí i na věku uživatelů. Mladí lidé považují za synonymum běžné komunikace Facebook. E-mail chápou spíše jako povinný kanál pro řešení školních nebo pracovních potřeb a byrokratických záležitostí typu registrace do nejrůznějších služeb. Komunikace přes e-mail je obecně chápaná jako formální, bezpečná, seriózní a spolehlivá. V tom se liší od Facebooku, který dotazovaní chápali jako poněkud riskantní nástroj.

Infografika popisuje i další on-line kanály, které lidé využívají, a to Skype a ICQ. Zatímco Skype používá až 70 % respondentů a je vnímán jako nástroj, který je užitečný a šetří peníze, tak ICQ má nálepku zastaralého kanálu, který aktuálně používá jen 39 % dotázaných.

Průzkum probíhal formou on-line dotazníku v období od 2. srpna do 2. září 2012. Zúčastnilo se ho 923 respondentů. S deseti z nich byl proveden individuální hloubkový rozhovor pro získání detailnějšího vhledu do jednotlivých odpovědí.

Michal
Michal

Sdílet na sítích