Seznam.cz začíná budovat vlastní datové centrum

19. listopadu 2013

Největší technologická inovace v historii Seznam.cz přinese finanční úspory a snížení ekologického dopadu

Seznam.cz do konce příštího roku vybuduje vlastní datové centrum v Horních Počernicích. Během deseti let do něj investuje až 200 milionů korun. Důraz je kladen na ekonomickou návratnost projektu, lepší kontrolu nad použitými technologiemi a snížení negativních ekologických dopadů.

Společnost Seznam.cz již v minulosti oznámila, že připravuje výstavbu vlastního datového centra v Horních Počernicích. Projekt nyní pokročil do fáze výběru dodavatelů jednotlivých technologií a stavby. První fáze výstavby bude dokončena koncem roku 2014. Postupně s dalším růstem firmy se pak rozroste i datacentrum. Do deseti let do něj Seznam.cz investuje 200 milionů korun výhradně z vlastních zdrojů, bez využití jakýchkoliv dotací, a bude zde prostor pro až 192 racků a vlastní laboratoř pro testování nových technologií. Jeho velkou výhodou bude úspora energie, zejména díky nové technologii chlazení a efektivnější provozní části datového centra.

Investice do datového centra je pro Seznam.cz v první řadě investicí do budoucnosti. „Jde pro nás o největší cílenou technologickou inovaci v historii firmy. Umožní nám pojistit si naše podnikání do budoucna a zefektivnit provozní náklady. A také se postupně transformovat do vlastního cloudu, ve kterém se nám známý svět hardware propojuje se světem infrastruktury, ve které běží,“ vysvětluje důvody Vlastimil Pečínka, technický ředitel Seznam.cz.

Seznam.cz nyní pro svou činnost využívá datová centra externích dodavatelů. Vzhledem k rostoucím nárokům se zhruba před rokem rozhodl soustředit svůj hardware do vlastního. Za tímto účelem byl získán pozemek v Horních Počernicích, který je napojen na energetické i nezávislé datové sítě. Jako hlavní partner pro výstavbu byla vybrána společnost Altron, výběrová řízení na dodavatele dalších technologií právě běží. Finanční úspory z provozu vlastního datového centra začnou být patrné již v druhém roce provozu, celková návratnost je plánována v horizontu 6 – 8 let.

Hlavní úspora na elektrické energii
„Hlavním provozním nákladem pro nás bude elektrická energie, kterou budeme poprvé v historii nakupovat sami za velkoobchodní ceny v objemu více než 3 GWh ročně,“ vysvětluje Marek Leš, manažer datových center Seznam.cz.

Datové centrum bude od začátku budováno tak, aby spotřebovalo co nejméně energie. Dosáhne toho nasazením moderních klimatizačních technologií a také vhodným výběrem používaného hardwaru. „Současná datová centra spotřebují přibližně 1,5–2x více energie, než kolik vyžadují jejich servery (tzv. ukazatel PUE). My to chceme srazit na hodnotu 1,2,“ odhaluje ekologickou stránku projektu Vlastimil Pečínka.

Pro chlazení bude využita technologie free-coolingu a teplých uliček, jejímž základním principem je oddělení teplého a studeného vzduchu tak, aby se vzájemně nemíchaly. V praxi to znamená, že všechny zdroje tepla budou soustředěny a uzavřeny u sebe, aby mohl být teplý vzduch efektivně odváděn. O další snížení energetické náročnosti se postará malá solární elektrárna, která v budoucnu vznikne na střeše datacentra.

Seznam.cz bude mít své datové centrum kompletně pod kontrolou. Nebude zde fungovat žádný hardware s nevyhovujícími energetickými či tepelnými vlastnostmi. Všichni lidé, kteří se budou starat o chod datového centra, budou interní zaměstnanci.

Seznam.cz nyní pro svou činnost využívá datová centra externích dodavatelů, v nichž provozuje svých 50 služeb na zhruba 2 400 kusech hardwarového vybavení. Díky virtualizaci je na nich v každém okamžiku spuštěno 8 400 operačních systémů využívajících 5 000 fyzických procesorů s 54 000 jádry. Pro hladký běh všech aplikací je připraveno 105 TB paměti RAM, k uložení dat slouží 17 500 pevných disků s celkovou kapacitou 13 PB (jeden petabajt představuje milion gigabajtů). Veškerý hardware Seznam.cz v jednom data centru pak měsíčně spotřebuje 200 MWh elektřiny, což odpovídá energii vyrobené větší tepelnou elektrárnou za hodinu.

Irena Zatloukalová,
tisková mluvčí

Sdílet na sítích