Co si české děti odnášejí z hodin informatiky? Na to odpovídalo 3 549 školáků a 203 učitelů

25. března 2014

Umět pracovat s počítačem a internetem se dnes bere jako samozřejmost. Proto se výuka informatiky dostala i do osnov základních škol. Jak jsou na tom dnešní žáci se znalostí internetu a jak jej používají?…

…Na to se Seznam.cz ptal v rámci projektu „Jaké jsou internetové děti?“

Výuka informatiky je na základních školách v České republice povinná. Platný rámcový vzdělávací program Ministerstva školství však určuje pouze to, jaký výstup mají školáci mít po ukončení prvního a druhého stupně. Nechává tedy na samotných školách, jak se s výukou „poperou“ a kdy s ní začnou.

Co se děti učí na 1. a 2. stupni ZŠ

Podle průzkumu „Jaké jsou internetové děti“, ve kterém Seznam.cz vyzpovídal 203 učitelů informatiky, začínají 2 % základních škol s povinnou výukou informatiky už v první třídě. Výuka „počítačů“ je samozřejmostí v 5. a 6. třídách, kde ji má pro žáky jako povinný předmět 91 % dotázaných škol. Od sedmé třídy povinná výuka postupně klesá (v 8. a 9. třídě ji mají děti předepsanou jen v 50 % ZŠ) a žáci si ji zde mohou zvolit jako volitelný předmět.

Jaká je vybavenost českých škol počítači? Skvělá
Průzkum ukazuje, že ani v jedné škole nechybí počítačová učebna s připojením k internetu. Téměř v polovině škol na¬jdeme počítač s internetem také v běžných třídách a v knihovně. V některých dokonce i na chodbě. Přístup k počítačům je pro děti často různě limitovaný. Skutečně neomezený přístup k internetu, například na zkrácení dlouhé chvíle nebo o přestávkách či pauzách na oběd, mají žáci ve třetině škol.

Učitelů jsme se také ptali, jaké podklady využívají při výuce internetové bezpečnosti. Celkem 34 % z nich odpovědělo, že informace si sami shánějí přes nejrůznější zdroje. Na druhém místě se umístil projekt společnosti Seznam.cz – Seznam se bezpečně, který zmínilo 31 % dotázaných učitelů. Mnozí také sahají po informacích ze stránek bezpecnyinternet.cz (11 %).

Dokáže žáky výuka informatiky něco naučit
Podle dat z průzkumu „Jaké jsou internetové děti“ hodnotí žáci hodiny informatiky jako důležitý zdroj informací o světě počítačů a internetu. Toto tvrzení platí obzvlášť pro rok, kdy s informatikou jako předmětem začínají.  Kladné hodnocení bylo zaznamenáno i u vyšších ročníků. Pouze 14 % deváťáků tvrdí, že většinu probírané látky už zná. Naopak většina se naučí něco nového a 20 % se nových věcí dozví dokonce spoustu.

Jak samy děti hodnotí své znalosti informačních technologií?
Téměř všechny děti, které se zapojily do průzkumu (celkem 3 549 žáků 4. až 9. tříd) už ve čtvrté třídě zvládají na počítači hrát hry a vyhledávat na internetu. Naopak e-mail si děti ochočí teprve postupem času, hlavně mezi 4. a 6. třídou. Ve 4. třídě umí posílat e-maily 58 % dětí, v 6. už 79 %. Pomaleji si děti osvojují hledání v mapách nebo práci s MS Office.

Více informací nalezente na stránkách Seznam.cz Výzkumníku.


Michal

Zdroj: průzkum Seznam.cz
8 skupinových diskuzí s žáky 4. a 8. tříd ZŠ; N = 80; 12/2012
On-line dotazování „Ptáme se učitelů“; N = 203; 12/2012
On-line dotazování „Ptáme se dětí“; N = 3549 (v některých výsledcích prezentujeme navíc i odpovědi 85 žáků
4. tříd, ti však byli v souboru podreprezentováni (N = 3 634), 2/2013

Sdílet na sítích