Schůzka naslepo sjednaná přes internet? Více jak 40 % dětí by na ní šlo

15. července 2014

image

Celkem 40 % dětí by na výzvu k osobnímu setkání od neznámého člověka, kterého považují za kamaráda z internetu, odpovědělo kladně. Jde o 4% meziroční nárůst. Z dětí, které by se o svém „rande naslepo“ svěřily, by 55 % šlo za svým kamarádem či sourozencem a jen ve 42 % případů za svými rodiči. Vyplývá to z dosud největšího výzkumu rizikového chování českých dětí na internetu (více jak 28 000 zúčastněných ve věku 11 – 17 let), který realizovaly společně Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Seznam.cz. Nově se na výzkumu podílela i společnost Google.

Letošní ročník výzkumu je zajímavý především tím, jak v čase roste ochota dětí sdělovat své osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v roce 2013) dotázaných dětí nemá problém osobě, kterou zná jen z internetu, poslat své jméno a příjmení. E-mailovou adresu je ochotno sdělit 43 % (12% nárůst) a fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst). „Sdílení vlastních intimních fotek či videí s ostatními uživateli internetu (tzv. sexting) provozuje stále větší počet dětí. Téměř 8 % dotázaných dětí na internetu veřejně sdílí vlastní intimní fotografie či videa, kde jsou alespoň částečně svlečení nebo nazí. Přes soukromé kanály (chat, sms, e-mailem) tento materiál poslalo jiným uživatelům internetu (partnerům, přátelům apod.) více než 12 % dětí,” řekl Martin Kožíšek, manažer internetové bezpečnosti ve společnosti Seznam.cz a autor projektu Seznam se bezpečně! Zarážející je podle něj i počet dětí (40 %), které by bez problému šly na schůzku s člověkem, kterého znají jen z internetu.

image

(Po kliknutí na obrázek se otevře celá prezentace)

Výzkum se letos poprvé zabýval také tím, zda mají děti přístup k webové kameře a jak ji využívají. Přes 69 % dětí vlastní zařízení umožňující pořídit obrazový záznam. „Mezi výsledky výzkumu se poprvé objevují informace o tom, kolik dětí bylo ponižováno a nahráváno prostřednictvím záznamu z webkamery. Téměř 3 % českých dětí potvrzují, že je někdo v průběhu posledního roku ponižoval, vydíral či jim vyhrožoval právě použitím záznamu z webkamery,“ uvedl Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stejně tak, jak se děti rychle učí využívat nejmodernější technologie, jsou stejně šikovné i v hledání pomoci na internetu. „Při spuštění poradny u projektu Seznam se bezpečně! v roce 2009 jsme měsíčně zaznamenávali několik jednotek dotazů či žádostí o pomoc. Nyní nám do poradny přichází až 40 zpráv měsíčně a každý rok tento počet roste o cca 25 %,“ doplnil Kožíšek. Důležitost preventivních programů potvrzuje i Kopecký: „Díky dlouhodobé práci s dětmi, učiteli a dalšími subjekty (E-Bezpečí či již zmíněný Seznam se bezpečně!) se nám daří oslovovat nejvíce zranitelnou skupinu. Všechny výše uvedené projekty pracují přímo s dětmi a ovlivňují jejich chování v rizikových situacích. Děti si v těchto projektech osvojují základy bezpečného chování na internetu (ať již ve spojení se zveřejňováním osobních údajů, využíváním sociálních sítí apod.) a učí se aktivně rozpoznávat rizikové situace, kterým mohou být na internetu vystaveny.“ 

Výsledky Výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti. K tomu slouží i Centrum pro bezpečnost Google, nabízející informace jak se chovat na internetu bezpečně a co může každý udělat pro ochranu sebe i své rodiny. “Stejně jako se učíme pravidlům bezpečnosti na silnici nebo v komunikaci s cizími lidmi, je důležité naučit se bezpečně a zodpovědně používat internet. Proto se internetové gramotnosti věnujeme dlouhodobě. Na vytvoření správných návyků pro používání internetu je zaměřen projekt Web Rangers. Vychází z poznání, že je efektivnejší, pokud děti sdílí své znalosti mezi sebou samy. Iniciativa tak nejen učí teenageři jak bezpečně používat internet a z titulu Web Rangera šířit své znalosti mezi vrstevníky. Ukazuje jim, že internet a jeho nástroje jsou důležité i ve vzdělávání a usnadní jim mnohé i v jejich běžném životě,” doplňuje Michal Zachar, marketingový manažer českého Googlu.

Kyberšikana – roste počet průniků do účtů

Ačkoliv podíl dětí majících nějakou zkušenost s kyberšikanou je na stejné úrovni jako loni (51 %), roste počet jednotlivých napadení. Na rozdíl od loňského roku se děti nejčastěji potkávají s průnikem do svých osobních účtů (35 %). Celkem 12 % z nich přiznalo, že se kvůli tomuto průniku dostalo do problémů. Druhým nejčastějším jevem jsou verbální útoky (34 %), mezi které se řadí i vydírání. Počet případů vydírání dětí s využitím materiálů sexuální povahy v České republice trvale roste. Data z loňského roku potvrzují, že bylo prostřednictvím internetu vydíráno téměř 8 % dětí. K vydírání jsou nejčastěji využívány fotografie a videa, která dobrovolně či pod nátlakem děti posílají pachatelům,“ uvedl Kopecký

image

Kuba

Sdílet na sítích