1. 5. 2015

Aby mohla zůstat i nadále zdarma, ujali jsme aplikace Pubtran a postavili ji na našich jízdních řádech. Nevyhnuli jsme se přitom ztrátě některých funkcí, ale postupně je budeme vracet zpět a Pubtran dále zlepšovat.