Co znamená novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitosti?

31. října 2016

Uvádíme přehled toho nejdůležitějšího, co od 1. 11. 2016 přináší novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Kdo se stává poplatníkem daně, na jaké transakce se daň vztahuje či které stavby jsou z novely vyjmuty?

Od 1. 11. 2016 se mění právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí, neboť nabývá účinnost zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Poplatníkem této daně se nově stává nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti (tj. kupující). Další novinkou je, že již nebude možné, aby si strany smluvně ujednaly, že poplatníkem daně je prodávající či že se o daň strany podělí.

Vždy doporučujeme smluvní podmínky konzultovat s odborníkem, který bude schopen oběma stranám, kupujícímu i prodávajícímu, problematiku vysvětlit podle konkrétního případu. Shrnující informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí či Finanční správy.

Daň z nabytí nemovitých věcí není a ani nemůže být součástí kupní ceny

Byla-li kupní cena nemovitosti do 31. 10. 2016 například 1 000 000,- Kč a daň platil prodávající, pak po 1. 11. 2016 by u nabídky takové nemovitosti měly být zváženy následující možnosti:

1) Snížení kupní ceny: nemovitost bude inzerována k prodeji za 960 000,- Kč a obsahuje informaci o tom, že poplatníkem daně je kupující (popř. neobsahuje žádnou informaci). To znamená, že budoucí majitel nemovitosti uhradí celkem 998 400,- Kč. Prodávající dostane 960 000,- Kč, což je shodné s tím, jakou částku by dostal původně (nebyla-li následně stanovena finančním úřadem vyšší daň)

2) Ponechání kupní ceny v původní výši: v tomto případě doporučujeme pomocí poznámky k ceně nemovitosti informovat o tom, že zájemce musí počítat ještě se 4 % daní. V našem případě to znamená, že celkem kupující zaplatí 1 040 000,- Kč (1 000 000 Kč za nemovitost a 40 000 Kč daň).

Vztahuje se na mě úprava?

Vše se řídí okamžikem nabytí vlastnického práva k nemovitosti, které se nabývá zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Novela se vztahuje tedy na všechny smlouvy, u nichž budou návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podány od 1. 11. 2016 včetně. Bude-li návrh na vklad vlastnického práva podán do 31. 10. 2016, uplatní se dosavadní právní úprava a daň bude hradit prodávající (nebo kupující, je-li tak sjednáno výslovně ve smlouvě). V nejasných či komplikovaných případech vždy doporučujeme věc konzultovat s odborníky.

 

Osvobození od daně

Týká se dokončeného nebo užívaného rodinného domu, ale i pozemku nebo práva stavby (jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu) či dokončené nebo užívané jednotky v bytovém domě, přičemž ve všech výše uvedených případech je od daně osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva, ke kterému došlo v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou (od data, které nastane dříve).

Podmínky osvobození od daně naleznete v § 6 až § 9 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

image

O tom, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí kupní ceny, doporučujeme informovat prostřednictvím poznámky v poli cena. (Obrázek ve větší velikosti ke stažení)

Sdílet na sítích