7. 2. 2017

detailu adres, ulic a souřadnic jsme přidali rychlý odkaz na detailní informace v Katastru nemovitostí.