Nadační fond nezávislé žurnalistiky aktualizoval MediaRating. Co to znamená?

Veronika Geltner 16. března 2022

MediaRating NFNZ je povinný pro zpravodajské weby zařazené ve službě Newsfeed, proto pojďme společně se Seznam.cz probrat několik změn souvisejících s vaší produkcí článků.

Vzhledem k současné situaci, kdy se virtuálním prostorem šíří řada zavádějících informací, klademe velký důraz na důvěryhodnost zpravodajství. I z tohoto důvodu je pro publikaci zpravodajských článků v Newsfeedu nutné mít Mediarating NFNZ. Weby, které tento rating nemají nebo nezískají, nemohou na homepage Seznam.cz publikovat zpravodajské texty (viz naše předchozí komunikace či články na našem blogu). Povinnost ratingu zatím neplatí pro pro publicistické weby a pro regionální a ekonomické zpravodajství, ale od poloviny roku čeká ověření věrohodnosti i je.

Pro zařazení do MediaRatingu je nutné, aby zprávy tvořily dominantní část obsahu daného webu, protože jinak není možné provést nezávislý výzkum a vybrat náhodný vzorek měsíční produkce. Dominantní částí je myšleno více než 60 procent obsahu. Pokud si redakce nahodile vybírá jen jednu či dvě události, o kterých napíše zprávu, je to selektivní informování a není to plnohodnotné zpravodajství. Ze stejného důvodu je také nutné, aby web produkoval minimálně deset zpravodajských textů denně (ve všední den, o víkendu pět).

Weby, které nesplňují výše uvedené požadavky, nemohou být zařazené do služby Newsfeed, protože nezískají hodnocení Mediaratingu. Některé z výzkumu vypadly, protože přestaly produkovat dostatečné množství zpráv. 

NFNZ vytvořil v ratingu také novou kategorii s názvem Agenturní a převzaté zpravodajství. Do ní se přesunuly weby, jejichž obsah je tvořen převážně převzatým zpravodajstvím či parafrázovanými texty bez dalších autorských úprav v takové míře, že není možné hodnotit vlastní práci dotyčného média. Jedná se o weby, které buď přetiskují zprávy ČTK bez znatelných redakčních zásahů, nebo parafrázuji texty zahraničních či domácích zdrojů. 

V rámci hodnocení vzniklo také nové kritérium ORIGINALS, které sleduje procento původních publikovaných informací. Ve zkoumaném vzorku článků se tedy měří objem zpráv, které byly serverem pouze převzaty či byly doplněny jen drobné úpravy. Jde zejména o přebírání zpráv z jiných webů bez další novinářské práce, bez vlastních zjištění či autorské nadstavby. Stejně tak se to týká pouhého spolupodepisování zpráv ČTK bez doplnění dalších informací jako například vlastních citací a podobně. A toto kritérium se týká také přebírání zpráv ze sociálních sítí, tiskových zpráv i policejních svodek.

Pokud váš web z ratingu vypadl, nebo nemohl být vůbec zařazen do hodnocení, do RSS nám zpravodajské články neposílejte. Nemůžeme a nebudeme je publikovat. Opakované zasílání zpravodajských textů do RSS kanálu služby Newsfeed bude bráno jako porušování pravidel, za které hrozí sankce, což může vést až k vypnutí veškeré publikace webu na homepage Seznam.cz (viz Článek VIII. podmínek služby).

Pokud web v mezičase zvýší zpravodajskou produkci, aby mohl být zařazen do výzkumu Mediaratingu v následujícím čtvrtletí, je při zasílání článků do RSS nutné oddělit zprávy od zbytku obsahu a posílat jen magazínové či publicistické články.

Které články tedy musí mít hodnocení NFNZ?

Zpravodajstvím se obecně rozumí vyvážené a objektivní články o aktuálních událostech, včetně jejich interpretace a uvádění do kontextu. A to ze všech oblastí od politiky, zdravotnictví, přes zahraniční dění až po počasí. Zpravodajské texty také musí být ověřené z více zdrojů, což je jedno z hlavních kritérií ratingu.

Bez ratingu lze v Newsfeedu publikovat pouze magazínové texty, například o bydlení, zahradě, zdraví, vaření, zdravém životním stylu, historii nebo vědě.

Pro lepší představu příklad: články o počtu nakažených covidem, o očkování nebo vyjádření vlády a lékařů ke covidové situaci je zpravodajství. Magazín k tématu může dodat text o tom, jak posilovat imunitu, jak doma využít čas v karanténě nebo třeba autorský rozhovor s psychologem.

Dotazy k MediaRatingu směřujte na kolegy z NFNZ, otázky na publikování ve službě Newsfeed posílejte na adresu redakce.newsfeed@firma.seznam.cz.

Veronika Geltner

PR specialistka

Sdílet na sítích